23 Ekim Salı , 2018

Monthly Archives: Eylül 2017

“Çocuk Gözüyle Paylaşmak”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” temalı bir fotoğraf yarışması düzenledi. Çocukların sanata ilgisini arttırmak ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamak amacıyla “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” temalı bir fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışma hakkında konuşan Erzincan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, yaptığı açıklamasında; “ Çocuklar arasında paylaşma duygusu ve bilincini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen yarışmaya fotoğrafa meraklı 12-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Katılımcılar belirtilen temada en fazla üç fotoğraf ile başvurabilecek. Yarışmada dereceye girenlere fotoğraf makinesi, fotoğrafçılık eğitimi ve derece plaketi verilecek. Dereceye giren katılımcılara ödülleri törenle verilecek. Başvurular 29 Aralık Cuma günü son bulacak..Değerli İsimlerden oluşan jüride Coşkun Aral, Merih Akoğul, Sinan Sertel, Fadime Özkan, İsmail Küçük ve Hamit Yalçın ile birlikte Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven yer alıyor” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” Fotoğraf Yarışması Şartnamesi se şöyle; TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Yarışmanın Adı: “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” Konulu Fotoğraf Yarışması, Yarışmanın Konusu: Amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 12-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” konulu fotoğraf yarışmasına katılımlarının sağlanması. Yarışmanın Amacı: • Çocuklar arasında paylaşma duygusunu ve bilincini artırmak; • Çocukların fotoğraf sanatı ile kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamak; • Çocukların sanata olan ilgisini artırmak ve potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Yarışmanın Organizasyonu: “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” konulu fotoğraf yarışması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olup, yarışmanın yürütücülüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Kategori ve Bölümler: “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” Fotoğraf Yarışması; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. Genel Katılım Koşulları: • Yarışmaya katılım ücretsizdir. • Yarışma; 12-18 yaş aralığındaki T.C. vatandaşı tüm çocuk ve gençlere açıktır. Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı (29.12.1999 ve daha sonra doğumlu) katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini cocukgozuyle@aile.gov.tr adresine 29.12.2017, saat 23.00 (TSI)’ e kadar, yarışma fotoğrafları ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır. • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir. • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül almış fotoğraflar (sergileme ve satın alma hariç) ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Söz konusu fotoğraf bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcıya kural ihlali sayılır. • Fotoğrafların aslı bozulmayacak şekilde çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. • Katılımcı, cocukgozuyle@aile.gov.tr adresine yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali sayılır. • Kural ihlali yapan kişilerin ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir. • Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. • Şartnamede belirtilen ödüller, ödül töreni sırasında takdim edilecektir. • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. ASPB, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. • Yarışma sonuçları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın www.aile.gov.tr adresinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Telif (Kullanım) Hakları: • Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve içerik sınırı olmadan ASPB’ nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir. • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, Tv yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunamayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. • Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın www.aile.gov.tr web adresi ile ASPB’ nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir. • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Jüri kararları geçerlidir. • Katılımcılar; cocukgozuyle@aile.gov.tr adresine fotoğraflarını göndermekle yarışma koşullarını …

Devamı...

Başbakan Yıldırım, Devletle Bağları Kurulacak

Başbakan Binali Yıldırım taşeronlarla ilgili olarak yaptığı açıklamasında; “Taşeronlarla ilgili konuyu en geç bu yılın sonunda bir karara bağlamış olacağız. Taşeron statüsünde çalışan vatandaşlarımız endişe etmesin. Onların çalışmasını teminat altına alacak ve sürekliliğini sağlayacak bir model üzerinde çalışmaları büyük ölçüde bakanlıklarımız çalıştılar. Devletle bağları kurulacak bir şekilde çalışmalarına devam edecekler” dedi.

Devamı...

Traktör Devrildi 1’i Ağır 3 Kişi Yaralandı

Erzincan’da, demir direk yüklü traktör devrildi. Sulama kanalına devrilen traktörde 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Ahmet Uzun (66), edilen bilgiye göre sera yapımında kullanmak için şehir merkezinden aldığı eski demirleri, oğlu İlhan (35) ve yanında çalışan Afganistan uyruklu Mohammad Ajman Ahmadı (29) ile birlikte 24 AZ 194 plakalı traktörüne yükleyerek yola çıktıTraktör, Erzincan-Erzurum Karayolu’nun Saztepe Köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. İlk Müdahaleyi Çevredekiler Yaptı Traktörün altında şıkışan yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. AFAD ve İtfaiye ekipleri Ahmet ve oğlu İlhan Uzun’u kurtarmayı başaramayınca, vinç çağırıldı. Traktörün vinç yardımıyla kaldırıldı. Yaklaşık 2.5 saat sonra kurtarılan yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Traktörün kaldırılmasının ardından kaza nedeniyle kapanan karayolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Devamı...

Hayırsever İş Adamı Halaç’tan Refahiye MYO’ya Ek Bina Desteği

Hayırsever iş adamı İstanbul Altın Rafineri Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç tarafından Refahiye Meslek Yüksek Okuluna ek bina yaptırılacak. Yapım için ek bina protokolü imzalandı. Hayırsever iş adamı Özcan Halaç tarafından yaptırılacak olan binanın protokolü Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir ve Hayırsever iş adamı Özcan Halaç arasında imzaladı…2018-2019 eğitim öğretim yılında açılması planlanan ek binanın Refahiye Meslek Yüksek Okulunun ihtiyaç duyduğu derslik eksiğini tamamlaması ve yeni bölümlerin açılması olanağını sağlaması hedefleniyor. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İlçemize ve eğitime verdiği destekten dolayı iş adamı Özcan Halaç’a teşekkür ederken iş adamı Özcan Halaç ise eğitime destek amacıyla yapmış olduğu bu projenin Refahiye’ye ve öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Devamı...

Kaymakam Güngör, Muhtarlarla Buluştu

Erzincan Otlukbeli ilçesinde Otlukbeli Kaymakamı Eyyüp Güngör, muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar toplantısı Kaymakam Güngör Başkanlığında gerçekleştirildi. Otlukbeli Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Eyyüp Güngör İl Genel Meclis Üyeleri Recep Gündüz ve Sinan Ak, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Müdürü Ahmet Gür ve Köy Muhtarları katıldı…Toplantı açılışında konuşan Kaymakam Eyyüp Güngör, devletimizin köylerde temsilcisi olan muhtarlarımızın Köylerimizin, sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu, elektrik gibi ihtiyaçlarının tespitinde önemli rol oynadığını, herhangi bir aksaklıkta ilgili kurumlarla irtibata geçmesinin faydalı olacağını ve bu eksikliklerin giderilmesi ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artacağını belirtti. Toplantıya katılan muhtarlar tek tek söz alarak köylerinin ihtiyaçlarının neler olduğunu, başta Kaymakam Güngör olmak üzere kurum amirleri ile yüz yüze görüşerek iletme imkânı buldu. Kaymakam Eyyüp Güngör, kurum amirleri ve muhtarlarla koordineli bir şekilde köylerin sorunlarının çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Erzincan Otlukbeli ilçesinde Otlukbeli Kaymakamı Eyyüp Güngör, muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar toplantısı Kaymakam Güngör Başkanlığında gerçekleştirildi. Otlukbeli Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Eyyüp Güngör İl Genel Meclis Üyeleri Recep Gündüz ve Sinan Ak, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Müdürü Ahmet Gür ve Köy Muhtarları katıldı. Toplantı açılışında konuşan Kaymakam Eyyüp Güngör, devletimizin köylerde temsilcisi olan muhtarlarımızın Köylerimizin, sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu, elektrik gibi ihtiyaçlarının tespitinde önemli rol oynadığını, herhangi bir aksaklıkta ilgili kurumlarla irtibata geçmesinin faydalı olacağını ve bu eksikliklerin giderilmesi ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artacağını belirtti. Toplantıya katılan muhtarlar tek tek söz alarak köylerinin ihtiyaçlarının neler olduğunu, başta Kaymakam Güngör olmak üzere kurum amirleri ile yüz yüze görüşerek iletme imkânı buldu. Kaymakam Eyyüp Güngör, kurum amirleri ve muhtarlarla koordineli bir şekilde köylerin sorunlarının çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Devamı...

Erzincan’da Öğretmenlere eTwinning Eğitimi

Erzincan’da okulların açılmasıyla birlikte farklı okullardan öğretmenler, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında “eTwinning Atölye Çalışmaları”nda buluştu. Okullarında eTwinning projesi başlatmak ve yürütmek isteyen öğretmenler; derslerden sonra 15.00 – 17.00 saatleri arası Cumhuriyet Ortaokulunda bir araya geldiler.. Atölye çalışmaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Şube Müdürü Yıldız Ertunç’un açılış konuşmaları ile başladı. eTwinning İl Temsilcisi Seda Cengiz ve eTwinning projeleri konusunda uzman öğretmen Çiğdem Yeter tarafından öğretmenler; eTwinning Portalına üye olma, eTwinning Live ara yüzünü kullanma, eTwinning projesi başlatma ve TwinSpace’i kullanma konusunda bilgilendirildi. Ayrıca atölye çalışmaları kapsamında; sekiz okulumuzdan öğretmenlerin bir araya gelmesiyle Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özcan Canpolat’ın önderliğinde il çapında bir Değerler Eğitimi eTwinning Projesi başlatıldı. Büyük ilgi ile karşılanan atölye çalışmaları öğretmenlerin katılım isteğinin de fazla olması sebebiyle Ar-Ge Birimi tarafından önümüzdeki haftalarda devam ettirilecek.

Devamı...

Dernekler İçin Proje Başvuruları Başladı

İç İşleri Bakanlığının 2010 yılında başlattığı “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Proje Yardımları” Programı kapsamında 2017 yılı proje teklif çağrısına çıkıldı. Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri destekliyor. İçişleri Bakanlığınca desteklenecek proje konuları ise şöyle;.. 2017 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler, İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler, Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler, Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler, Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler, Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler, Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler, Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler, Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler, Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler, Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.” Proje başvuruları 25 Eylül – 13 Ekim 2017 (Saat: 17.00) tarihleri arasında sso.dernekler.gov.tr adresinde yer Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacak. Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar PRODES’te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanıyor.

Devamı...

AK Parti’nin Erzincan’da 7. İl Başkanı Şireci Oldu

AK Genel Merkezi tarafından AK Parti Erzincan İl Başkanlığına atanan Mehmet Cavit Şireci görevi devraldı. Şireci, AK Parti Erzincan İl Başkanlığının 7. İl Başkanı oldu. AK Parti Erzincan İl Başkanlığına Mehmet Cavit Şireci’nin genel merkez tarafından atanması ile birlikte AK Parti Erzincan İl Başkanlığında görev değişimi yapıldı. Devir teslim törenine AK Parti Erzincan İl Başkanı Orhan Bulut, AK Parti Erzincan İl Başkanlığına atanan Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Erzincan Kurucu Başkanı Yüksel Çakır, AK Parti Erzincan Eski İl Başkanı Abdurrahman Keleş ve partililer katıldı. AK Parti İl Kongresine yaklaşık 4 ay kala mevcut başkan Orhan Bulut’un istifa etmesiyle birlikte AK Parti İl Başkanlığına aday olan Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Erzincan İl Başkanlığına atandı. Görevi devrederken konuşan AK Parti Erzincan İl Başkanı Orhan Bulut açıklamasında; “Bugün bir nöbet devri yapacağız. Hepimizin bildiği gibi ayın 26’tısında Sayın Mehmet Cavit Şireci bey genel merkezimiz tarafından il başkanlığına atandı. Bizde yeni gelişen duruma göre il başkanlığı devrini bugün bu basın toplantısıyla yapıyoruz. Şimdi daha önce bir basın toplantısı yapmıştım. Kongre sürecine kadar genel merkezimiz bize devam edeceğimizi söyledi. Mustafa Taş beyefendi tarafından bize verilen bilgi bu yöndeydi. Onun bilgisi doğrultusunda bu açıklamayı yaptım. Nihayetinde adayımız belli olunca Mehmet Cavit Şireci bey belirlenince yeni bir durum ortaya çıktı. Yeni bir gelişme odu. Yeni gelişmeler sonucunda görevi şimdi devretmemizin daha makul ve mantıklı olduğunu, çünkü biliyorsunuz kongre sürecindeyiz. 3 Kongremizi yaptık. Diğer geriye kalan 6 ilçemizin kongresi yapılacak. Yeni kongrede de seçilecek arkadaşımıza kongre sürecini yönetmesi hem de kongrelerde ki arkadaşları daha yakinen tanıması partinin daha faydasına olacağı düşüncesi oluşunca bu basın toplantısıyla Mehmet beye görevi devredeceğiz. Biz 2015 Ocak ayı 18’inde bu görevi kongreyle devir aldık. Yaklaşık 3 yıldır tam olarak 33 aydır bu görevi yapıyoruz. Elhamdülillah bu 33 aya çok şey sığdırdık. AK Partinin 16 yıllık iktidarı içerisinde bu kadar çetrefilli dönemi çok az olmuştur. AK Parti geldiğinden beri hep bir takım mücadelelere devam ediyor. Ama bizim bu 3 yıllık mücadelemizde farklı bir mücadele oldu. Biliyorsunuz 7 Haziran’da bir seçim yaptık. Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan’da da beklediğimiz neticeyi alamadık. Sonra arkasından 1 Kasım seçimlerini yaptık. Elhamdülillah bu seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza attık Erzincan il teşkilatı olarak, milletvekilleri olarak bütün çalışan dava arkadaşlarımız olarak. Erzincan’da 2’de 2 yaptık. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan’da milletvekili çıkaracak oy sayısına ulaşamadı. Bu bir ilkti. 1 Kasım seçimlerinin ardından 15 Temmuz olayını yaşadık. 15 Temmuz bu ülkede yaşanan diğer ihtilallardan farklı bir ihtilaldı. Bir terör örgütünün bu ülkedeki devlete millete bu ülkedeki insanların canına kasteden bir kalkışma idi. Bu kalkışmada gerek Erzincan il teşkilatı olarak gerekli üzerimize3 düşen özveriyi gösterdik. Bu özveri neticesinde 27 gün boyunca genel merkezimizin talimatları ile Cumhuriyet Meydanı’nda nöbet tuttuk. Akşam 8 den sabah 5’e kadar Elhamdülillah bu görevimizi de yerine getirdik. Bu 3 yıllık sürede 3 kongre yaptık. Sonuç itibariyle 3 yıl içerisinde Erzincan AK Parti İl Teşkilatı olarak, Orhan Bulut başkanlığında, bütün ilçe teşkilatlarım, il yönetimim, merkez ilçe teşkilatım, kadın kolları teşkilatım, gençlik kolları teşkilatım hepsi bir bütün olarak bu zorlu süreci atlattık. Ve bu süre içerisinde bize destek veren bu görevi bize layık gören, başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, sayın başbakanımız, sayın milletvekillerimiz, Sayın Erzincan belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız bize büyük destek verdi. Bizde bu başarıları onlar sayesinde elde ettik. Ortada bir başarı varsa bu başarı Erzincan’ın ve teşkilatların başarısıdır. Biz bu işle ir dava demişiz, yola çıkmışız. Görevler değişir, ben 6. Başkanım, Mehmet Cavit Şireci bey 7. Başkan olacak. Bu değişikliğin Erzincan’ımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Mehmet Bey’ de bizden aldığı bayrağı bizim diktiğimiz yerden daha ileriye dikecektir. Bu anlamda bundan sonra bizim üzerimize ne görev düşerse biz her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi. Bu Emaneti Daha Üst Seviyelere Getirmek İçin Gece Gündüz Çalışacağız AK Parti İl Başkanlığını devir alan Mehmet Cavit Şireci ise açıklamasında; “İçinde bulunmaktan her zaman onur duyduğum bu hareket bize bu güzel şehrin çeşitli kademelerinde görev yapma imkânı vermiştir. 14 Ağustos 2001 yılında kurucu il yönetim kurulu üyesi olarak başladığım bu görevde sırasıyla 2002-2004 ve 2007 seçimlerinde seçim işleri başkanlığı, 2007-2009 yılları arasın da siyasi ve hukuki işler başkanlığı görevlerinde bulundum. 2004-2014 yılları arasında belediye meclis üyeliği yaptım. 2010-2014 yılları arasında da belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. Şehrimizde başarının gerçekleşmesi için kırgınlık dargınlık olmadan her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere 26 Eylül 2017 tarihinde yapılan mülakatlar sonucunda AK Parti İl Başkanı olarak görevlendirildim. AK Parti Erzincan İl Başkanı olarak ilk konuşmamı yapıyorum. Bu vesileyle başta beni bu göreve layık gören Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, medarı iftiharımız Başbakanımız Binali Yıldırım beyefendiye, genel başkan yardımcılarımıza, bölge ve il koordinatörlerimize, şehrimizin milletvekillerine, belediye başkanlarımıza velhasıl teşkilatımızın tüm üyelerine şükranlarımı arz ediyorum. Biz Erzincan’ımızın refahını şehrimizin daha iyi yerlere gelmesini, kalkınmasını halkımızın mutlu olmasını kendimize dava olarak belirledik. Geçmişten beri bu dava omuzlara yüklenerek bu günlere gelmiştir. Bu anlamda ben Sayın Orhan Bulut’a teşekkürlerimi sunuyorum. Emaneti aldığımızın farkındayız. Bizde bu emaneti daha üst seviyelere getirmek için gece gündüz çalışacağız. Bu arda aday olan arkadaşlarımız Sayın Av. Mustafa Çatağay Çağan, Ömer Aksu, Tuna Güneş ve Suhabi Okumuş beyefendiye teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki çalışmalarımızda Erzincan için ortak payda da bulunacağımıza eminim. İlk önce ülkemiz için sonra şehrimiz için inşallah hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Devamı...

Bariyerlere Çarpan Araç’ta 3 Kişi Yaralandı

Erzincan’da, kontrolden çıkan otomobil, yol ortasında bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. 24 AS 880 plakalı Vehbi Bakkal (55) yönetimindeki otomobil, Erzincan-Erzurum Karayolu’nun Üzümlü ilçesi Altıntepe mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasında bariyerlere çarptı..Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü Bakkal, eşi Meryem (51) ve kızı Emine (23), vatandaşlar ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Devamı...

91.Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Arslantaş Başkanlığında Yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 91. Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Erzincan Valisi Ali Aslantaş’ın başkanlığında yapıldı. Toplantı yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum’da gerçekleştirildi. KUDAKA hizmet binasında gerçekleştirilen toplantının açılışında Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen tarafından yapılan sunumla, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verildi… Yapılan toplantıda, 2017 yılı proje teklif çağrısına çıkılmasına ve başvuru rehberlerinin hazırlanmasına, turizm, sağlık ve imalat sektörünü kapsayacak olan Proje Teklif Çağrısının en kısa zamanda yapılabilmesi için çalışmaların hızlandırılmasına, Arap yatırımcılar başta olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Rusya’dan işadamlarının bölgemize davet edilerek bölgenin tanıtımının yapılmasına karar verildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Devamı...

Watch Dragon ball super