13 Aralık Perşembe , 2018

Daily Archives: Ekim 11, 2017

Gül, “Matrah Sorunu Ya Da Gelir Vergisinde Matrah Oyunu”

Memur-Sen Erzincan İl Temsilcisi Nebi Gül, “Gelir vergisinde oran değil matrahlar artırılmalı diyerek 3 milyon memur olduğu düşünülürse meselenin ciddiyeti anlaşılır” dedi. Memur-Sen Erzincan İl Temsilcisi Nebi Gül, yaşanan sıkıntı hakkında yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Bilindiği üzere gelirini ücretle elde eden çalışanların kazançlarının vergilendirilmesinde ölçüt olarak kullanılan tarifeler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer almaktadır. Maddede yer alan tarife tutarları ise her yıl güncellenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı gelir vergisi tarifesi şu şekildedir; Memur-Sen Erzincan İl Temsilcisi Nebi Gül, yaşanan sıkıntı hakkında yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Bilindiği üzere gelirini ücretle elde eden çalışanların kazançlarının vergilendirilmesinde ölçüt olarak kullanılan tarifeler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer almaktadır. Maddede yer alan tarife tutarları ise her yıl güncellenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı gelir vergisi tarifesi şu şekildedir;  Aşağıda verilen kısa bilgiyle ücret gelirinin vergilendirilmesinde iki temel parametre olduğu görülmektedir. Birincisi oran, ikincisi ise oranın uygulanacağı matrahtır. İçinde bulunduğumuz süreçte her iki parametre açısından ücretli çalışanlar aleyhine sonuçlar doğuracak gelişmeler söz konusudur. Bunlardan birincisi oranla ilgilidir ki; %27 oranının uygulandığı ikinci dilimde oran %30 a çıkarılmak istenmektedir. İkinci sorun geçmişten bugüne gittikçe derinleşen matrah sorunudur ve bu sorun oran artışına denk gelecek mağduriyetler üretmiştir ve eğer gereken müdahale yapılmazsa üretmeye de devam edecektir 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ  2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ   MATRAH (Vergi tahsiline esas gelir tutarı) ORANI. DİLİM 13.000 TL’ye kadar % 15II. DİLİM 30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20 III. DİLİM 70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, % 27 (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin  30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlasıIV.DİLİM 70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, % 35 (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının  110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası MATRAH SORUNU YA DA GELİR VERGİSİNDE MATRAH OYUNU Verginin hesaplanmasına esas matrah, her yıl güncellenmektedir. Bu güncelleme Vergi Usul Kanunu’nun 298 nci maddesine göre hesaplanan “Yeniden Değerleme Oranı”üzerinden yapılmaktadır. Yeniden Değerleme Oranı, ticari kazanç erbabının kazançlarının vergilendirilmesinde amortismana tabi olan kıymetlerin yıllar itibari ile kıymetlerini belirlemek için Maliye Bakanlığı’nca kullanılan bir katsayıdır. Yeniden Değerleme Oranı’nın, hesaplanıp belirlenmesine ilişkin ayrıntılı bir açıklamaya girmeksizin, temel parametresinin üretici fiyat endeksi olduğunu belirtmekle yetinelim. Esasen gelir vergisi matrahlarının belirlenmesine ilişkin sıkıntı ya da bizim ifademizle matrah oyunu da burada başlamaktadır. Gelir vergisi matrahlarının belirlenmesine etki eden yeniden değerleme oranında, TÜFE (bir anlamda tüketici enflasyonu) değil ÜFE (üretici kesimin enflasyonu) esas alınmakta bu yolla, gelirleri üretici fiyatlarına göre vergilendirilen fakat giderleri TÜFE’ye göre artan çalışan-ücretli kesim tablosu ortaya çıkmaktadır. Bu tablonun özeti ise gelir vergisine esas matrahlarda cari enflasyondan daha düşük artış ve buna dayalı olarak da daha yüksek vergi ödeme yükümlülüğünün oluşmasıdır. Bu anlamda, gelir vergisi noktasında yapılacak ilk değişiklik ve mağduriyeti gidermeye dönük hamle, gelir vergisi matrahlarının, ÜFE’ye göre değil TÜFE esas alınarak belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılmasıdır. Özellikle, ücret kazancına dayalı olarak gelir vergisi mükellefi olan kişiler için uygulanması gereken endeks tüketici fiyat endeksi olmalıdır. Matrah oyununu ve matrahların TÜFE üzerinden güncellenmesi teklifimizi somutlaştırmak amacıyla; yıllık gelir vergisi tarifelerini güncellenme olayını belirli bir endekse tabi tutarak hesaplamak ve ortaya çıkan sonucu değerlendirmek yararlı olacaktır. Örneğin; 2010 yılını temel yıl olarak alırsak; %15 oranının uygulandığıvergi diliminde matrah 2010 yılında 8.800 TL idi. O tarihten bugüne yeniden değerleme oranı esas alınsaydı 2017 yılında %15’lik vergi dilimi matrahı 14.132 TL olacaktı. Oysaki 2017 yılı %15 e tekabül eden vergi dilimi matrahı 13.000 TL dir. Aynı dönemde yeniden değerleme oranı ÜFE yerine TÜFE üzerinden belirlenseydi 2017 yılında %15’lik dilimde uygulanacak matrah 15.062 TL olacaktı. Peki, %15 lik vergi diliminin 13.000 TL yerine 14.132 olsa ne olacaktı? Gelir vergisi artan oranlı olarak uygulandığından 13.000 TL den sonraki her kazanç için alınan %20 lik oran, eğer yıllık güncelleme yeniden değerleme oranına göre yapılmış olsa 14.132 olacak ve ücretli çalışan da 1.132 TL için %5 az vergi ödemiş olacaktı. Kısaca, Devlet geliri 2017 yılı içerisinde 14.132 TLolan herkesten 56.60TL fazla vergi almış oldu. Aynı hesaplama birde tüketici fiyat endeksine tabi olarak yapılırsa; (15.062 – 13.000=2.062 TL) vergi dilimi 2.062 TL daha az hesaplanmış ve sonucunda da Devlet ücretli çalışandan aynı hesap ile 103,10 TL fazla vergi tahsil etmiştir. Sadece alınan bu fazla vergi yada aleyhe düzenleme, sadece memur için mi geçerlidir? Tabi ki hayır, yıllık kazancı 15.000 TL olan her bir çalışanı kapsamaktadır. Yani neredeyse asgari ücret ile çalışan herkesi kapsamaktadır. Toplamda 3 milyon memur olduğu düşünülürse meselenin ciddiyeti anlaşılır. GELİR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE STATÜLER ARASI FARKLILARLA VERGİ ADALETSİZLİĞİ ZİRVE YAPIYOR Kamu görevlisi noktasında ortak sıfata sahip olmalarına karşın farklı statülerde istihdam edilen kamu görevlilerinin varlığı, gelir vergisi uygulamasında da farklılıklara yol açmaktadır. Aynı unvan altında ama farklı statülerde çalışan kamu görevlileri arasında, gelir vergisi matrahı ve dolayısıyla ödedikleri gelir vergisi tutarı yönüyle küçümsenmeyecek farklılıklar bulunmaktadır. 657 sayılı Kanuna tabi mühendis ile 399 sayılı KHK’ye tabi olarak KİT’lerde görev yapan mühendisin “eşit işe eşit ücret” anlayışıyla gelirleri eşitlenmeye çalışılırken “aynı unvana ya da eşit gelire eşit vergi” yaklaşımının ortaya konmasından ısrarla kaçınılmaktadır. Herhangi bir kamu iktisadi teşekkülünde 399 sayılı KHK hükümlerine tabi bir mühendisin Ocak ayı vergiye tabi matrahı; 4.246,68 TL iken 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan mühendisin ise 1.282,26 TL dir. Aralık ayında ise KİT personeli olan mühendisin kümülatif vergi matrahı 46.713,48 TL, dolayısıyla yıl bazında kendi kazancından kesilen vergi tutarı 8.472,46 TL dir. Ayrıca gelir vergisi oranında %27 lik olan oranın %30 olarak uygulanması durumunda da 399 sayılı KHK kapsamında çalışan mühendis için ayrıca 501,40 TL ek vergi yükü gelmektedir(Hesaplama 2017 yılı verilerine göre yapılmıştır). Aynı hesaplama 657 sayılı Kanuna tabi olan aynı şartlarda sahip mühendis için yapılsa aylık vergiye tabi matrahı 1.282,26 yıllık matrahı ise 15.919,46 TL olacaktır. 2017 yılı içerisinde ödediği gelir vergisi ise 1.903,90 TL olacaktır. Aynı hesaplama büro memuru için yapılacak olsa; KİT personeli olan memurun aylık gelir vergisi matrahı, 3.116,64 ve yıllık matrahı ise 34.283,04 TL, 657 sayılı Kanuna tabi olan memurun ise aylık gelir vergisi matrahı 1.302,35 TL yıllık ise 16.168,92 TL dir. Yıl boyunca ödenen gelir vergisi ise sırasıyla, 3.991,50 ve 1.953,78 TL dir. KİT personeli olan memur vergi matrahına kazançlarının çoğunun dahil edilmesi nedeni ile ayrıca %27’lik dilimden vergilendirilmeye de başlanmıştır. Yeni düzenleme ile ayrıca 2017 yılı verileri esas …

Devamı...

Erzincan’dan “Biz Anadoluyuz Projesi” İle Yola Çıktılar

İçişleri Bakanlığı 180 günlük Eylem Planıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 21 ilden 15 yaş ve altı 50.000 çocuğun, ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmelerini sağlıyor…kurulması, çocuklar arasındaki kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kardeşlik ve huzura katkı sunulması amacıyla, Erzincan’da okullar da daha önce il dışına çıkamamış dar gelirli ailelerin çocuklarını “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında 10-11-12 Ekim 2017 tarihlerinde Edirne İli’nde yapılacak etkinliğe götürdü.kurulması, çocuklar arasındaki kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kardeşlik ve huzura katkı sunulması amacıyla, Erzincan’da okullar da daha önce il dışına çıkamamış dar gelirli ailelerin çocuklarını “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında 10-11-12 Ekim 2017 tarihlerinde Edirne İli’nde yapılacak etkinliğe götürdü.”Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında Erzincan’dan 180 öğrenci, 14 öğretmen refakatinde 10-11-12 Ekim 2017 tarihlerinde Edirne İli’nde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere hava yolu ile yolculandılar. Çorlu havaalanına inecek olan öğrenciler buradan Edirne’ye gidecekler. Yolculama törenine Vali Yardımcısı Vekili Fatih Acar, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Millî Eğitim Müdürü Yardımcısı Mutlu Mayda, Şube Müdürleri ve veliler katıldı.Yolculama töreninde öğrenci ve velilere hitaben bir konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptığı açıklamasında; “Biz Anadoluyuz Projesinin ana hedeflerinden biri güzel ülkemizin farklı güzelliklerini, öğrencilerimize sunmak, öğrencilerimizin birbirleri ile farklı illerdeki akranları ile gönül köprülerini kurabilmek açısından öğrencilerimiz için güzel bir fırsat ve güzel bir imkândır.  Sevgili öğrenciler bu gezi esnasında gerçekten unutmayacağınız güzel anılarla döneceğinize inanıyorum. Büyük bir kafile halinde seyahat ediyorsunuz, programlara çok dakik bir şekilde uymanızı, sadece bir gezi için gitmediğinizi ve aynı zamanda Edirne’nin tarihi güzelliklerinden de ders almanızı ve Erzincan’ı unutmamanızı temenni ediyor, hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum dedi.

Devamı...

İl Genel Meclisi, Ekim Ayı Toplantılarını Tamamladı

Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında beş oturumda gerçekleşti. Toplantılarda ilçe ve köylerde devam eden yatırımların yanı sıra, içme suyu, altyapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra yol çalışmaları ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda oy birliği ile alınan kararlar ise şöyle;…5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Tercan İlçesinde İl Özel İdaresine ait eski  Mamahatun İlköğretim Okulu binası İl Genel  Meclisinin 01.10.2015 tarih ve 314 sayılı kararı ile 25 sayılı yıllığına Tercan İlçe Müftülüğüne tahsis edilmiş olup, İlçe Müftülüğünün bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle ilgi yazı talebine istinaden  taşınmazın üzerindeki tahsisin kaldırılmasına,   5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Refahiye İlçesi Sarıkoç Köyü Deli Munzur Mezrasına Çermeler isimli içme suyu membasının tahsisinin yapılmasına,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Tercan İlçesinde İl Özel İdaresine ait eski  Mamahatun İlköğretim Okulu binası İl Genel  Meclisinin 01.10.2015 tarih ve 314 sayılı kararı ile 25 sayılı yıllığına Tercan İlçe Müftülüğüne tahsis edilmiş olup, İlçe Müftülüğünün bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle ilgi yazı talebine istinaden  taşınmazın üzerindeki tahsisin kaldırılmasına,   5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Refahiye İlçesi Sarıkoç Köyü Deli Munzur Mezrasına Çermeler isimli içme suyu membasının tahsisinin yapılmasına,İl Genel Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve 03 sayılı kararı ile İlimiz Tercan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğine Taner Acar seçilmiş olup, seçilen üyenin Tercan Kaymakamlığı’na vermiş olduğu Vakıf Üyeliğinden istifa dilekçesi nedeniyle yerine Selahattin Çalışkan’ın seçilmesine,3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi gereği,  Üzümlü İlçesi’nde STK tarafından 1 (bir) Mütevelli Heyeti Üyesi seçilmiş olup, ancak bahse konu STK’nın, Üzümlü İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 23/08/2017 tarih ve 2017/651 sayılı yazısı ile resmen kapandığı bildirilmiş olup, kalan süreyi tamamlamak üzere Üzümlü İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğine Adem Beşiktaş’ın seçilmesine, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İl Özel İdaresi Erzincan-Ergan Dağı Dört Kişilik Kapalı Tip Sandalyeli Otomatik Klemli Telesiyej Tesisi 1. ve 2. Etap Bakım Onarım Yapım işinin İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,                      5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; Tercan İlçesi Mustafa Bey Köyünün içme suyu tüm alt yapı işlerinin yapılması için ilgili birim tarafından projesi hazırlanarak ve yeterli ödeneğin ayrılarak İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Kemah İlçesi Tuzla Köyüne Annukludere isimli içme suyu memba tahsisinin yapılmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince Refahiye İlçesi Arpayazı Köyüne Yaylamete isimli içme suyu memba tahsisinin yapılmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Kemah İlçesi Boğaziçi Köyüne Dındıra isimli içme suyu memba tahsisinin yapılmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Refahiye İlçesi Alaçayır Köyüne Kürelik Deresi isimli içme suyu memba tahsisinin yapılmasına,                           İl Özel İdaresi Memur Norm Kadro listesinde dolu olan kadrolarda çalışan personellerin bulundukları derecelerde hizmet sürelerini doldurduklarından, 5 adet 5.derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 5 adet 3.derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; Merkez İlçe Köyler Birliği Başkanlığı’nın ilgi yazısına konu,  Merkez- Saztepe Köyü İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı için ayrılan 550.000,00.-TL ödenekten arta kalan 86.809,32.-TL.nin İl Özel İdaresi 2017 yılı yatırım programında bulunan ve Merkez İlçe Köyler Birliğince ihaleleri gerçekleştirilen Erzincan-Merkez- Cevizli, Çatalören, Sütpınar ve Ergan Köyleri içme suyu ve kanalizasyon inşaatı işlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,Söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için Hizmet Alımı ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde; 2018 yılından itibaren 3 yıl (01.01.2018-31.12.2020) süreyle 25 Silahlı Özel Güvenlik Görevlisinin çalıştırılmasına,İl Özel İdaresi temizlik ve şoför hizmetlerinde çalıştırılmak üzere, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler başlıklı 28.maddesinin 5.fıkrasında; “(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/14 md.) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” denilmektedir. Söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için Hizmet Alımı ile 2018 yılından itibaren 3 yıl (01.01.2018-31.12.2020) süreyle İl Genel Meclisi’nde çalıştırılmak üzere 1 Şoför (İl Genel Meclisinde hizmet alımı ile çalışan şoförün mesai saatleri dışında çalıştırıldığında mesai ücretinin ödenmesine) 5 Temizlik İşçisi, İl Özel İdaresi’nde çalıştırılmak üzere 4 Temizlik İşçisi, Vali Konağında çalıştırılmak üzere 1 Şoför 5 Temizlik İşçisinin, toplamda ise 2 Şoför ve 14 Temizlik İşçisi personelin çalıştırılmasına,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; Merkez İlçe Tandırlı Köyünde sulama işlerinde kullanılmak üzere 500 metre 200’lük borunun ambar mevcutlarından karşılanmasına,  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İL ÖZEL İDARESİNE AİT SEVİS DIŞI TUTULMUŞ EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUİL ÖZEL İDARESİNE AİT SEVİS DIŞI TUTULMUŞ EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUARAÇ VE EKİPMANLAR İLE MALZEMELERE AİT MUHAMMEN BEDEL LİSTESİS.NO PLAKA NO ARACIN CİNSİ VE MARKASI BİRİM MUHAMMEN  ADETİ BEDELİ/TL1 24-DH-262 RENAULT TAKSİ       1 5.000,002 24-EV-026 BMC OTOBÜS       1 15.000,003 24-GR-86-03 MİTSUBİSHİ GREYDER       1 50.000,004 24-GR-86-04 MİTSUBİSHİ GREYDER       1 15.000,005 24-YK-95-01 CAT 938 YÜKLEYİCİ       1 60.000,006 24-YK-00-02 KOMATSU YÜKLEYİCİ       1 15.000,007 24-YK-00-03 KOMATSU YÜKLEYİCİ       1 45.000,008 24-DZ-86-09 CAT DOZER       1 10.000,009 24-SL-94-01 BİTELLİ SİLİNDİR (Motor blok patlak) Bozuk       1 30.000,0010 24-KR-00-02 KAR MAKİNASI       1 100.000,0011 MAZOT TANKI (2500 LT) KEMALİYE       1 600,0012 MAZOT TANKI (2500 LT) KEMALİYE       1 600,0013 MAZOT TANKI ERZİNCAN       1 600,0014 ESKİ LASTİK (YAKLAŞIK)       250 5.000,00 Merkez İlçe Çubuklu Köyü Oluklu Mezrası yolunun İl Özel İdaresi tarafından araçların müsait olduğu zaman stabilizesinin yapılmasa,Yine Merkez İlçe Türkmenoğlu Köyü içme suyu ishale hattının çok eski olduğundan patlaklar mevcut olup su sıkıntısı çekilmekte olduğundan ishale hattının mahallinde incelenerek gerekli işlemin yapılmasına,  5302 Sayılı İl Özel İdaresi …

Devamı...

Su Faturaları, Artık PTT Şubelerinden Ödenebilecek

Erzincan Belediyesi, hemşehrilerimize kolaylık sağlamak amacıyla yeni bir adım daha attı. Erzincan PTT Başmüdürlüğüyle gerçekleştirilen protokol kapsamında artık PTT’nin ülke genelindeki bütün şubelerinden internet üzerinden PTT banklardan su faturaları ödenebilecek. Protokol, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile Erzincan PTT Baş Müdürü Metin Ağdaş tarafından başkanlık makamında imzalanandı… Erzincan PTT Baş Müdürü Metin Ağdaş protokol ile ilgili açıklamasında; “Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy’un isteğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmayla su faturaları şubelerimizden ödenebilecektir. Ben bu konuyla ilgili emeği geçen her kese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”dedi.Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise açıklamasında; “ Erzincan PTT Baş Müdürlüğüyle imzaladığımız protokol ile yaklaşık 44 bin mükellefimiz PTT’nin ülke genelindeki bütün şubelerinden internet üzerinden PTT banklardan su faturalarını ödeyebilecek. Daha önce benzeri bir çalışmayı Halk Bankasıyla yapmış ve olumlu sonuçlar almıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Devamı...

Alper, “Peşmerge Başı Cezasını Er Yada Geç Bulacaktır”

Erzincan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü öğrencileri ve Erzincan Üniversitesi Ülkü Ocakları tarafından Kerkük’te yapılan referandum ilişkin olarak tepki amacıyla bir basın açıklaması yapıldı.Çok sayıda gencin katıldığı basın açıklamasını Ülkü Ocakları Erzincan İl Üniversite Birim Başkanı Necati Ahmet Alper yaptı.Necati Ahmet Alper yaptığı açıklamasında; “25 Eylül 2017 günü Irak’ın kuzeyini gasp etmiş bir darbeci olan Barzani sözde referandum oyununu sergilemiştir. Antidemokratik ortamda gerçekleşen referandum sürecini Barzani’nin feodal fedaileri ve onların silahları yönetmiştir… Karabağ’da ne yaşatıldıysa Türkistan’da, Halep’te ne yaşatılıyorsa bu günde Kerkük’te aynı planlarla soydaşlarımıza aynı acılar yaşatılmaktadır. 19 Mart 2017 günü sözde bölgesel Kürt yönetimi tüm resmi kurumlara paçavralarını asmak istemiştir ver 24 Martta da resmileşmiştir. Bu karar karşısında Barzani köpekleri o kirli ellerini Gök Bayrağa sürme göstermişler ve soydaşlarımızın üzerine ateş açmışlardır. Geçmişten bu güne Türk düşmanlığı yapan peşmerge başı cezasını er yada geç bulacaktır. Yapmış olduğu gayrı resmi referandumu Türk toplumu olarak tan örencileri olarak yineliyoruz. Bu gün karşımıza çıkan tehlike sadece günümüz şartları ile yorumlanmamalıdır. Türk milleti olarak neye maruz kalmışsak bunun başlangıcı Anadolu’nun fethine kadar uzanmaktadır. Bu gün kökü geçmişin derinliklerindedir. Yaşananlar, kapanmamış defterlerin, silinmemiş nefretlerin. Tükenmemiş öfkelerin, unutulmamış yenililiklerin hesabı bu gün Türk Milletinin önündendir. Irak Türkmenlerinin varlığı yok sayılmayacaktır. Damla damla akan Türkmen kanlarının, göz pınarlarından süzülen mazlum yaşlarının, tüm masum soydaşlarımızın hesabı elbet bir gün Barzani ve köpeklerinden sorulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız; “sınırımızda fitne kuyusu kazdırmayız” söylemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin duruşunu sergilemiştir. Paslı kulaklar duysun, mühürlü kalpler görsün, Kerkük tarihte Türk’tü Bu gün de Türk’tür, ve ebediyen şanlı Türk kentlerinden birisi olarak kalacaktır” dedi.

Devamı...

Taşınabilir Şarj Cihazı Patladı, Facia’nın Eşiğinden Dönüldü

Erzincan’da merkez çarşısında bulunan bir dükkânda gece saatlerinde elektriğe takılı kalan taşınabilir şarj cihazı (powerbank) patladı. Patlamanın etkisiyle dükkânda yangın çıktı. Yangın dün İnönü Mahallesi Merkez çarşısı 5’inci sokakta bulunan su arıtma sistemleri onarımı yapan Ünal Kayacık’ın iş yerinde meydana geldi. Kimsenin zarar görmediği patlama yangın sabah iş yeri sahibi tarafından fark edildi. İş yerinde hava akışı olmaması facianın önüne geçti. Yangının kendi kendine sönmesi çevre de ki bitişik dükkanları da kurtardı…Meydana gelen olayı anlatan iş yeri sahibi Kayacık, yangının büyümemesine sevindiğini ifade etti. Kayacık açıklamasında; “Be su arıtma cihazları ile uğraşıyorum. Müşterilerimin evinde ki bu filtreleri değişmek için randevu aldım gittim. Dükkândan apar topar çıktığımız içinde burada şarj cihazını takılı unutmuşum. Müşterimin evinden de filtreleri değiştikten sonra evime gittim. Sabah geldiğimde dış camda böyle bir karalık var. Bir şeylerden şüphelendim böyle bir karalık olmaması lazım. Kapıyı nasıl açtımsa dışarıya bir koku çıktı. Tabi yangın çıkmış. Tabi eşik olmasından dolayı hava almadığı için yangın çoğalmamış, yoksa tümüyle yanacaktı dükkân. Allah korusun komşulara da zarar verecekti. Tespitim sonucunda şarj cihazı patlamış. Patlama sonucunda buraları yakmış. Hava almadığı içinde bu yangın kendi kendine sönmüş. Çok büyük bir patlama olduğu için, burada perdeli bir düzeneğimi vardı, onu indirmiş aşağı. Duvarda ki saatin camını eritmiş. Her taraf yağ içerisinde şuan. Şarj aletinin özelliği yola gittiği zaman kendi kendine şarj edebilen bir cihaz. Geçen yıl almıştım cihazımı. Yangının taşınabilir şarj cihazının patladığını, kurşun gibi etrafa yayıldığını ve yangını çıkardığını gördüm. Tabi bunların elektrikte tutulmaması gerektiğini de bu vesile ile öğrendik. Zarar sadece kendimize olduğundan o bizi mutlu ediyor. Komşularımıza zarar vermediği için sevinçliyiz “dedi.

Devamı...

Erzincan Havalimanı Eylül’de 43 Bin 560 Yolcuya Hizmet Verdi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Eylül Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Eylül ayında Erzincan Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 artışla 43 bin 057, dış hat yolcu trafiği 503, toplamda ise yüzde 43 artışla 43 bin 560oldu. 2017 Yılı Eylül ayında Erzincan Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 artışla 327 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 39 artışla331’e ulaştı…2017 Yılı Eylül ayında Erzincan Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 40 artışla 432 ton olarak gerçekleşti. 9 Aylık Gerçekleşmeler… 2017 Yılı Eylül Sonu gerçekleşmelerine göre; ErzincanHavalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 323 bin 448 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 15 artışla 2 bin 501’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 19 artışla 2 bin 815 tona ulaştı.

Devamı...

Watch Dragon ball super