19 Kasım Pazartesi , 2018

Daily Archives: Ekim 19, 2017

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ÜZÜMLÜ BELEDİYESİ İAKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                             :2017/504702 1-İdarenin a) Adresi                                                                                                   :Çay mahallesi Şeyhbağı Caddesi No: 2 24150  ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                                 :4464113438 – 4464112970 c) Elektronik Posta Adresi                                                                    :uzumlubelediyesi@gmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği                                                  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı                                                                   :Motorin (Euro Dizel) : 150.000 lt. Kurşunsuz Benzin (95  Oktan) : 5.000 lt. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                                                                       :ÜZÜMLÜ BELEDİYESİ AKARYAKIT TANKI c) Teslim tarihi                                                                                    :SÖZLEŞME TARİHİNDE BAŞLAYIP 12 AYDIR. YÜKLENİCİ, İDARENİN İHTİYACINA GÖRE PARTİLER                                                                                                                                                                  HALİNDE VERECEĞİ MAL ALIM SİPARİŞİNİ (FAX VEYA TELEFONLA BİLDİRİM) MÜTEAKİP EN FAZLA 3 (ÜÇ) GÜN                                                                                                                                     İÇERİSİNDE VE MESAİ SAATLERİNDE TALEP EDİLEN  MALI BELEDİYEMİZ AKARYAKIT DEPOSUNA TESLİM                                                                                                                                              ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                                  :ÜZÜMLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAY MAH. ŞEYHBAĞI   NO:2 (24150) ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN b) Tarihi ve saati                                                                                 :06.11.2017 – 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ B) İSTEKLİ BİR “AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ İSE” TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VEYA BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİ C) İSTEKLİYE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİNİ D) İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞYERİ AÇMA VE İZİN BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİNİN TEKLİF ZARFI İÇİNDE SUNULMASI GEREKLİDİR 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik …

Devamı...

Tarım ve Tarıma Dayalı Gıda Sanayi İstişare Toplantısı Yapıldı

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Erzincan’a geldi. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Erzincan ziyareti kapsamında Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’u ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Beyaz Et Entegre tesisine ziyarette bulundu. Ziyaretlerin ardından Erzincan Valiliği ev sahipliğinde, Tarım ve Tarıma Dayalı Gıda Sanayi İstişare toplantısına yapıldı. Düzenlenen toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayati Gürkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, MÜSİAD Erzincan Şube Başkanı Bedri Duman, il protokolü ve davetliler katıldı… Düzenlenen toplantıda konuşan Erzincan MÜSİAD Şube Başkanı Bedri Duman şu ifadelere yer verdi; MÜSİAD yurtiçinde 86 yurt dışında 68 ülkede olmak üzere toplam 181 noktada hizmet veren 11 bini aşan üyesi 60 bine yakın işletmeyi temsil eden ve yaklaşık bir milyon altı yüz bin kişiye istihdam sağlayan hakkın ve hukukun, adaletin, barışın ve güvenliğin, refahın ve mutluluğun sağlandığı topluma mal olmuş bölgesinde ekonomi ve siyasi alanda ekin saygın iş adamlarının oluşulduğu bir dernektir. 9 Mayıs 1990 tarihinde kurulmuş, kurulduğu tarihten bugüne kadar yurtiçinde ve yurt dışında birçok projenin içinde bulunmuş ve birçok projeye imza atmış bir sivil toplum örgütüdür dedi. Ardından konuşan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayati Gürkan; İlimiz iklim yapısı nedeniyle tarım ve hayvancılığa elverişli illerden biridir. İlimizin yüzölçümüne bakıldığında alanımızın yaklaşık yüzde 17’si tarım alanı yüzde 38’si ise çayır ve meradır. Dolayısıyla tarım ile beraber hayvancılıkta devletimizin verdiği desteklerle rağbet görmektedir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizdeki bu potansiyeli görerek hayvancılığın yapılmasını sağlamaktayız dedi. Ardından konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise şu ifadelere yer verdi; “Erzincan ilimizin Gıda Tarım ve Hayvancılık alanında ülkemizde daha iyi yerlere getirme amacıyla bir fikir iklimini bir zihinsel faaliyeti bir araya gelip yapmaktır. Bu şekilde Erzincan’ı ilk önce Türkiye’ye daha sonra dünyaya açacak bir yatırım olanaklarını tüm dünyaya tanıtmak. MÜSİAD aynı zamanda Türkiye’de 86 noktada derken büyük ilçelerde de faaliyet gösteren bu ilçeler ki bugün Türkiye!de ciddi ivme kaydetmiş ilçelerimiz var. Bunlar Ereğli, Gebze, İnegöl gibi, kümeleşmeyi de sağlayan bir sivil toplum örgütü aynı zamanda küresel bir sermayedir MÜSİAD. Amerika’dan Japonya’ya, Avustralya’dan Çin’e, Güne Afrika’dan Hollanda’ya kadar birçok alanda da faaliyet gösteriyoruz. İş dünyasını bir araya getirecek organizasyonlar. Bununla birlikte yeni dönemde stratejik alanda politikalar başkanlığı adı ile kurmuş olduğumuz yeni birimimiz içindeki 4 tane ana komitede ki başlığımızdan bir tanesi de Gıda Tarım ve Hayvancılık. Türkiye’nin iktisadi haritasını çıkarıyoruz yeni çalışmamız budur. Dünyada marka olmuş illeri Türkiye’deki coğrafyasıyla birleştirerek Türkiye’de ki illerimizde markaya yönelik çalışmamız var. Erzincan’da sütte, hayvancılıkta ve aynı zamanda sebze ve meyvecilikte de Erzincan’ın ismini duyuyoruz” dedi. Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; “Yaklaşık 10 Yıldır aktif siyasetin içinde bulunan biri olarak, bu şehirde son 14-15 yılda yapılan yatırımlar taktire şayandır. Ama maalesef buna paralel olarak Erzincan’ımızda sanayide ve ticarette istediğimiz yere geldiğimizi söylemek mümkün değildir. Organize Sanayi Bölgesinin kapasitesi ve doluluğuna baktığımızda, hem de yapılan yatırımlara baktığımızda devletimizin kendine özgü hizmet sektöründe kamu yatırımları dışında herhangi bir kayda değer yatım bulunmamaktadır. Bu bizim için, Erzincan için, bölge için üzücüdür. Erzincan Doğu Anadolu da ki illerde çok farklı bir yapıdadır. İklim olarak, eğitim, ulaşım, sağlık olarak son 15 yılda üst düzeyde bir hizmet alarak bunları başarmıştır. İpek yolunun üzerinde bulunan Erzincan, hızlı trenin gelmesiyle birlikte ulaşım noktasında da en son noktaya geleceği ümidi ile çok strateji bir il olduğumuzun da farkındayız. Hem Kuzey-Güney koridorun açılması, hem Doğu-Batı koridorunun açılması iklim avantajları, enerji avantajları ile Erzincan’ımız gerçekten mükemmel bir yerdedir. Bunu öncelikle bize sağlayan Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Medarı iftarımız, bugüne kadar siyaset tarihinde çok önemli yere sahip olan ve Türkiye’de ulaşımın çehresini değiştiren, başbakanlığı döneminde Doğu Anadolu bölgesinde ilk defa kayda değer bir atılım yapan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu. Programda son olarak konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise; “Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan MÜSİAD’ın değerli başkanını şehrimizde ağırlamanın memnuniyeti içerisindeyiz. Şehrimizin özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlarını, faaliyetlerini tanıtma fırsatı bulduk. Özellikle Anadolu’nun potansiyelinin farkında olan MÜSİAD’ın çeşitli şehirlerimizdeki yatırımları ve çalışmalarıyla kamu yararını önceleyen hizmetleriyle ülkemizin kalkınmasına büyük katkıları olmaktadır. Böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşunun insanımızın refahı, huzuru ve selameti için yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz. Yaratıcı, yenilikçi, kültüre duyarlı ve katma değeri yüksek bir şehir olma düşüncesiyle şehrimiz, özellikle son yıllarda bölgemizin gıda ve tarım sektöründe potansiyelini ortaya çıkaracak tesislere kavuştu. Süt toplama merkezi ve tavuk kombinesi başta olmak üzere birçok projenin hayata geçirilmesi, şehrimizin yakın zamanda cazibe merkezi şehirlerden biri olacağının işaretidir. Şehrimizde istihdamı artıracak projeler üretip kırsal nüfusu yerinde kalkındırmak temel hedefimizdir. Yeni istihdam alanları oluşturursak başta göç olmak üzere birçok sorunu da çözmüş oluruz. Tabi şunu da unutmamak gerekir. Sadece yeni tesisler açmakla istihdam sorunu çözülemez. Sürdürülebilir üretim politikaları belirlemeliyiz. Devletimiz çiftçi kardeşlerimizin daha elverişli ortamlarda daha iyi imkânlarla üretim sağlamasına katkıda bulunmak için kaynakları heba etmeden milletimizin menfaatine projeler üreterek kullanıyor. Bundan sonra da bu anlayışın aynı titizlikle devam edeceğine inanıyorum. Bizler devletimiz tarafından verilen desteklerin yerli yerinde kullanılması için çalışıyor, güzel projelerle çiftçilerimize katkı sunuyoruz. Herkes üzerine düşeni yaptığı sürece insanımızın emekleri kazanca dönüşecektir. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Erzincan’ın tarihsel ve sosyo-kültürel zenginliklerinin, doğa güzelliklerinin farkında olan işadamlarımızın şehrimize yatırım yapması noktasında Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız üzerine düşeni yapmaktadır. Anadolu’yu merkeze alan kendi öz kaynaklarımızla büyümeyi hedefleyen MÜSİAD gibi derneklerimizin şehrimizin potansiyelini görmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da EKEV toplantısında da birçok Erzincanlı işadamımızla fikir alışverişinde bulunma imkânı bulduk. Hemşerilerimizin ilimize yatırım yapmaları, büyüdüğü toprakları ekonomik anlamda büyütmeleri takdir edersiniz ki en önemli övünç kaynaklarından biridir.Bizler bu anlamda her toplantı ve programda şehrimizi anlatmaya,şehrimizin potansiyelini tanıtmaya devam edeceğiz. Şehrimizin marka ürünlerini artırmak, gıda ve hayvancılıkta bölgemizin en önemli merkezi olmak için var olan potansiyelimizi kullanmalıyız. Bu itibarla daha çok üreteceğiz, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına her birimiz katkıda bulunacağız. Üstat Necip Fazıl’ın dediği gibi: “Dev gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışacağız.“ Gelecek nesillerimize daha güzel …

Devamı...

Yerel Demokrasimizin Çekirdekleri

19 Ekim 2017 Muhtarlar Günü münasebetiyle Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle  yazılı bir Basın açıklaması yaptı. Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle yaptığı yazılı basın açıklamasında:19 Ekim 2017 Muhtarlar Günü münasebetiyle Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle  yazılı bir Basın açıklaması yaptı. Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle yaptığı yazılı basın açıklamasında: “Köylerimize ve mahallelerimize kamu kaynaklarının sağlıklı aktarılması için büyük bir sorumluluk bilinci ile devletimiz ile milletimiz arasında köprü görevi yapan muhtarlarımıza bu kutlu günlerinde teşekkürü bir borç biliyorum…Muhtarlık müessesi  yüz yıla aşkın bir süredir yerel demokrasimizin en eski örneğini teşkil etmek ile birlikte , demokrasinin çekirdeğini , seçilmişliğin birinci basamağı olarak önemli bir misyonu üstlenmektedirler.Muhtarlık müessesi  yüz yıla aşkın bir süredir yerel demokrasimizin en eski örneğini teşkil etmek ile birlikte , demokrasinin çekirdeğini , seçilmişliğin birinci basamağı olarak önemli bir misyonu üstlenmektedirler. Ülkemizde onsekiz bini köy otuzsekiz bini mahalle muhtarı olmak üzere yaklaşık elli bin muhtarımız ülke insanımıza hizmet etmektedir. Köy ve mahalle sakinlerimizin tercihine ve itimadına mazhar olarak görev alan muhtarlarımız son derece önemli vatandaşlarımız ve onların problemleri ile hemhal olan kardeşlerimiz olarak büyük ve kutsal vazife icra etmektedirler. Bu düşünceler ile ilimize hizmet veren 679 muhtarımızın , muhtarlar gününü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyor , saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Devamı...

Korutürk, Kemah, Ankara ve İstanbul’da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 6.Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, ölümünün 30. yıl dönümünde Ankara’daki Devlet Töreni’nin yanı sıra, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ve memleketi Kemah da düzenlenen törenlerle anıldı. 6. Cumhurbaşkanı Fahri S.Korutürk, 30. ölüm yıldönümünde, Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Genel Sekreter Yardımcıları ile Korutürk’ün oğlu Selah Korutürk ve eşinin katılımıyla anıldı. Korutürk’ün özgeçmişinin okunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve mezarına Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ailesi adına çelenkler konuldu.. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda da Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in konuşmacı olarak katıldığı “Korutürk’ün Liderlik Mirası” başlıklı konferans ve resepsiyon düzenlendi. Fahri S.Korutürk, Ankara’daki törenin yanı sıra, Sitemiz Yazarı Gazeteci Yazar M. Ayhan Kara’nın Koordinatörlüğünde, Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla, Kadıköy İlçesi Moda semtindeki Çocuk Parkında bulunan büstü önünde anıldı.Moda’daki anma törenine, Korutürk Ailesinin yanı sıra, 25.Dönem Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın, 24.Dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İliç Dernekler Federasyonu Başkanı Cahit Tatar, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı heyeti, Eyüp Dostları Vakfı Heyeti, Bahariye Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ile Modalılar katıldı.Kadıköy Belediye Başkan Vekili Onur Temurlenk’in açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan Büyükelçi Taner Baytok, Korutürk’ün devlet adamı ve diplomat kişiliğini anlattı. Akşam ise Moda Deniz Kulübü’nde, Moderatörlüğünü M.Ayhan Kara’nın yaptığı ve Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile İbrahim Akkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı, “Çok Yönlü Devlet Adamı; Fahri S. Korutürk” konulu panel düzenlendi. Korutürk’ün asker, diplomat ve siyasetçi kişiliğini yansıtan konuşmaların yapıldığı panelin ardından resepsiyon düzenlendi. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde de, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile merhum Korutürk’ün oğlu Osman Taney Korutürk ve eşi Suzan Korutürk’ün katılımıyla Karikatürcüler Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan “Fahri S. Korutürk Karikatürleri Sergisi” açıldı. Küratörlüğünü Akdağ Saydut’un yaptığı sergide, Akdağ Saydut, Ali Şur, Birol Çün, Burak Ergin, Bülent Karaköse, Cafer Zorlu, Cumhur Gazioğllu, Devrim Demiral, Ekrem Borazan, Halit Kurtulmuş Aytoslu, Halil İ.Yıldırım, İlker Ekici, Kemal Buluş, Kürşat Coşgun, Kürşat Zaman, Muhittin Köroğlu, Murat Özmenek, Murat Sayın, Musa Gümüş, Mustafa Bora, Şevket Yalaz ve Zafer Temoçin’in hazırladığı 23 eserin yer aldığı sergi, 30 Ekim’e kadar gezilebilecek.6. Cumhurbaşkanı Fahri S.Korutürk, Kemah Belediyesi’nin düzenlediği programla, ata toprakları Kemah’ta da hemşerileri tarafından anıldı. Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, 6.Cumhurbaşkanı Korutürk’ü ölümünün 30. yılında saygıyla andıklarını ifade ederek, “Bulunduğu tüm görevleri büyük başarıyla ifa etmiş olan onurumuz Korutürk’ü minnetle anıyoruz. Bu topraklardan yetişen herkese minnet borcumuz vardır.  Bizlere düşen bu değerlerimize sahip çıkıp, gelecek kuşaklara bu vefa borcumuzu aktarmaktır” dedi.Aslen Kemahlı olan ve 3 Ağustos 1903 yılında İstanbul’da doğan Fahri Sabit Korutürk, 1973-1980 yılları arasında 6. Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980 askerî darbesine kadar Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliği görevini sürdüren Korutürk, 12 Ekim 1987’de vefat etti.

Devamı...

Aile Temelleri Uzmanlarca Sağlamlaştırılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Erzincan İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Aile Eğitim programları devam ediyor. Aile Eğitim Programları kapsamında ülke genelinde sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşması için eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmak amaçlanıyor. Aile bireylerinin hayata katılımını, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarını sağlanıyor.Aile kurma ve aile olma sürecinde problem ortaya çıkmadan önce yapılan müdahaleler aracılığıyla toplumsal yaşanılabilecek sorunlara önleyiciliği yaşama geçirmek hedefleniyor. Aile Eğitim Programı kapsamında Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi eğitim biriminde görevli olan psikolojik danışman Ali Demir, Elif Mutu, Muhammed Küçük tarafından eğitimler gerçekleştiriliyor. Eğitimler kapsamında Erzincan Belediyesi çalışanlarına ‘Etkili İletişim, Stresle Başa Çıkma ve Uyum’ konulu seminer verildi. Seminer boyunca çalışanlara, “Stresle Başa Çıkma ve Uyum, Etkili İletişim” ile ilgili genel bilgiler anlatıldıktan sonra ”Stres nedir, İş stresi, Stresle Başa Çıkma Yolları, Etkili İletişim, İletişimin Önemi, İletişimde Aktif Dinlemenin Rolü, İletişim Engelleri ve Sözsüz İletişim“ konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Erzincan Emniyet Müdürlüğü Personeline “Evlilik Öncesi Eğitim, Evlilik ve Aile Hayatı, Aile içi İletişim” konularında Erzincan belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda seminer verildi. Emniyet personeline verilen bu eğitimde “Evlilik Öncesi Eğitimin Faydaları, Evliliğe Hazırlıkta Yapılması Gerekenler, Evliliği Boşanmaya Götüren Nedenler, Evliliğin İlk Yılları, Evlilikte Rol Paylaşımı, Problem Çözme Becerileri, Anne Baba Çocuk İlişkisi’’ adlı konularda eğitim yapıldı. Seminer sonunda ise çalışanların konu ile ilgili geri bildirimleri alınarak, yöneltilen sorular cevaplandı. Gerçekleşen eğitimlere 260 belediye personeli ve 150 emniyet personeli katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimler 2017-2018 yılında Erzincan ilçeleri, merkez/köy ve beldelerinde verilmeye devam edecek.

Devamı...

Erzincan’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Masaya Yatırıldı

Erzincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından il grup toplantısı yapıldı. Erzincan İlindeki tarımsal çalışmaların değerlendirildiği İl Grup Toplantısı İl Müdürü Murat Şahin Başkanlığında gerçekleşti. Yapılan toplantıya Şube ve İlçe Müdürleri de katıldı. Şahin yaptığı toplantıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “İlimizi kapsayan tarımsal faaliyetlerin, yeni proje ve çalışmalarımızın daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, İl Müdürlüğümüz ile İlçe Müdürlüklerimizin çalışmalarda birlikteliğinin arttırılması amacıyla bir araya geldik. Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar sayesinde İlimizdeki üreticilere nasıl daha verimli oluruz sorusuna cevap arayacak, verimliliğin ve üretimin arttırılması yönündeki becerimizi güçlendireceğiz” dedi. “İlimizi kapsayan tarımsal faaliyetlerin, yeni proje ve çalışmalarımızın daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, İl Müdürlüğümüz ile İlçe Müdürlüklerimizin çalışmalarda birlikteliğinin arttırılması amacıyla bir araya geldik. Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar sayesinde İlimizdeki üreticilere nasıl daha verimli oluruz sorusuna cevap arayacak, verimliliğin ve üretimin arttırılması yönündeki becerimizi güçlendireceğiz” dedi.Toplantı; bilgilendirmeler, karşılıklı fikir alış verişi, çözüm önerileri ve soru-cevap şeklinde sona erdi.

Devamı...

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirildi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesiyle iş birliği içerisinde yürütülen“öğretmenlik uygulaması” dersi için durum değerlendirme toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya Rektör Vekili Doç. Dr. Mehmet Bekdemir, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Arslan ve İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün katıldı… Toplantı çerçevesinde mevcut sıkıntıları görüşmek ve gidermek adına gerçekleştirildi. Öğretmenevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri de katıldı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Abdullah Şahin’in yaptığı sunumla başlayan toplantı, daha sonra Rektör Vekili Doç. Dr. Mehmet Bekdemir, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Arslan ve İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün birlikte yaptıkları değerlendirmeler ve katılımcılarla karşılıklı soru-cevaplar şeklinde devam etti. Toplantının son derece önemli olduğunu ve verimli geçtiğine inandığını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenliğe hazırlanan bu genç arkadaşlar için bu derslerin çok önemli bir fırsat olduğunu ve uygulama boyunca gerek öğretmenlerin gerekse de tüm idarecilerin bu arkadaşlara rol model olacak şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Devamı...

Kaymakam Örnek, Köylülerin Sorunlarını Dinlemeye Devam Ediyor

Erzincan İliç Kaymakamı Ertuğrul Örnek, köy ziyaretlerine devam ediyor. İliç Kaymakamı Ertuğrul Örnek, ziyaretlerinde köylü vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya çalışıyor. İliç Kaymakamı Örnek, köy ziyaretleri kapsamında İliç’te bulunan İslamköy, Bozçalı, Konukçu, Balkaya, Kuzkışla, Çilesiz, Büyük Armutlu, Doruksaray ve Turgutlu Köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinleyen İliç Kaymakamı Örnek’e köylü vatandaşlar teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık dilediler.

Devamı...

Watch Dragon ball super