13 Aralık Perşembe , 2018

Daily Archives: Ekim 29, 2017

ERZİNCAN İLİ BAHÇELİKÖY- BAHÇEYAZI MEVKİİ TAŞ OCAĞI ÇEVRESİ TEL ÇİT YAPIM İŞİ

ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Erzincan İli Bahçeliköy- Bahçeyazı Mevkii taş ocağı çevresi tel çit yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası                                                                      :2017/543828 1-İdarenin a) Adresi                                                                                           :GÜLABIBEY MAHALLESI 798 SOKAK 2 24100 ERZİNCAN  MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                         :4462242631 – 4462141601 c) Elektronik Posta Adresi                                                            :destek@erzincanilozelidaresi.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                                          :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı                                                           :GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI 1530 M2-Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton                                                                                                                                                         pompasıyla basılan, c 16/20 basınç dayanım sınıfında beton  dökülmesi (beton nakli dahil) 43,625 M3- Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer  alan ihale dokümanı içinde   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer                                                                           :Bahçeliköy ve Bahçeyazı Köyleri Mevkii / ERZİNCAN c) İşe başlama tarihi                                                                    :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi                                                                                 :Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                        :Erzincan İl Özel İdaresi Dest.Hiz.Müd.İhale odası b) Tarihi ve saati                                                                       :07.11.2017 – 10:00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan benzer işlere dair tebliğde belirtilen B/III grubu işler ve bu gruba giren onarım tadilat işleri benzer iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ veya MİMARLIK BÖLÜMÜDÜR. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan İl Özel İdaresi Dest.Hiz.Müd.Satınalma 3 adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden …

Devamı...

Cumhuriyet Koşusu Kıran Kırana Geçti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Erzincan’da Cumhuriyet koşusu yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Erzincan Belediyesi ile Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Cumhuriyet koşusu yapıldı. Erzincan Belediyesi önünden start  verilmesi ile başlayan Cumhuriyet koşusunda 205 sporcu yarıştı. Minik kızlar, minik erkekler, küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç erkekler, genç kızlar kategorilerinde düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için 1500 metrelik parkuru kat ettiler. Saat kulesi önünde sona eren yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.Erzincan Belediyesi önünden start  verilmesi ile başlayan Cumhuriyet koşusunda 205 sporcu yarıştı. Minik kızlar, minik erkekler, küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç erkekler, genç kızlar kategorilerinde düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için 1500 metrelik parkuru kat ettiler. Saat kulesi önünde sona eren yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Ödül törenine Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy,  İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu,  İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, sporcular ve antrenörleri katıldı. DERECEYE GİREN SPORCULAR  DERECEYE GİREN SPORCULAR 2006–2007 Minik kızlar kategorisinde Hatice Yaren Varol birinci, Berfin Kaya ikinci, Aydeniz Yılmaz ise üçüncü oldu. 2004–2005 Küçük kızlar kategorisinde İrem Taştan birinci, Melisa Aydaş ikinci, Irmak Göze ise üçüncü oldu. 2002–2003 B kızlarda Yağmur Yıldız birinci, Canan Yatel ikinci, Berivan Ataş ise üçüncü oldu. 2000–2001 A kızlar kategorisinde ise Kardelen Sofi birinci, Hülya Gezeroğlu ikinci, Esilanur Beşiktaş ise üçüncü oldu. 2006–2007 küçük erkekler kategorisinde Erdenay Yıldız birinci, Deniz Kirsiz ikinci, Muzaffer Yıldırım ise üçüncü oldu.  2004–2005 Yıldız erkekler kategorisinde Nurullah Çeliker birinci, Abidin Şimşek ikinci, Doğuhan Ömür Altunbaş ise üçüncü oldu. 2002–2003 Genç erkekler B kategorisinde Yusuf Ateş birinci, Resul Akbulut ikinci, Cem İlgeç ise üçüncü oldu. 2000–2001 Genç erkekler A kategorisinde ise Şakir Yeşil birinci, Barış Çeçen ikinci, cihan Kırca ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları ve hediyeleri programa katılan protokol mensupları tarafından takdim edildi.  Düzenlenen törende ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Atletizm sporuna verilen katkılardan dolayı gönderilen plaketler Atletizm İl Temsilcisi Zafer Altınel tarafından Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk ve Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu’ya taktim edildi.

Devamı...

250 Demokrasi Şehidimizin Hatırası Fidanlarda Yaşayacak

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan Hatıra Ormanı fidan dikim etkinliğine katıldı..15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına Erzincan Sivas Karayolu üzerinde bulunan Atatürk Kent Ormanı girişinde hatıra ormanı oluşturuldu. Oluşturulan hatıra ormanında dikilen fidanlar ile 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlarımızın isimi yaşatılacak. Gerçekleştirilen fidan dikim törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, protokol mensupları, adliyede görev yapan hakim, savcı ve davetliler katıldı. 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan orman kapsamında 260 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyleyen Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Erzincan’da yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarının yanında bu tür hatıra ormanları çalışmaları da yaptıklarını söyledi. Diğer kurumlar ile de aynı çalışmayı yapabileceklerini söyleyen Işık, destek olan herkese teşekkür etti. Ardından konuşan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederek, “FETÖ/PYD Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz’da ülkemizi ve milletimizi canları pahasına koruyan şehitlerimizi her zaman minnet ve şükranla anacağız. Devlet ve millet olarak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olacağız. Bu anlamlı etkinlik vesilesiyle ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” Dedi. Öte yandan Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 15 Temmuz hain darbe girişi ile ilgili soruşturmaları tamamlayıp, ilgililer hakkında mahkemelerimize kamu davalarımızı açtığımızı da ifade etmek istiyorum” dedi. Bu örnek çalışmada emeği geçenleri tebrik eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, FETÖ/PYD tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit edilen 250 şehidimizin anısına dikilen fidanların ayrı bir önemi olduğunu vurgu yaptı. Dikilen fidanların bakımlarının düzenli olarak yapılması talimatını veren, Vali Ali Arslantaş emeği geçenlere teşekkür etti. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, beraberindeki katılımcılar ve denetimli serbestlik cezası alan yükümlüler belirlenen alanda fidan dikimini gerçekleştirdiler.

Devamı...

Cumhuriyetin İlanı, Milletimizin Şanlı Tarihindeki En Önemli Dönüm Noktalarından Biridir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Erzincan Valisi Ali Arslantaş bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Ali Arslantaş mesajında şu ifadelere yer verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelemizin, Büyük Zaferle noktalanmasını takiben, Büyük Önder Atatürk’ün, “Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.” dediği Cumhuriyetimizin ilanının 94. yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz..Her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen aziz milletimizin vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla, bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle topyekün inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşımız, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zafer ile sonuçlanmıştır.    Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Cumhuriyetimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hiç bir ayrım yapmaksızın her bir ferdinin, bu ülkenin aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan, tasada ve kıvançta bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir telakkiye sahiptir.  Ülkemiz için bir zenginlik olan söz konusu farklılıkları ayrılıklara dönüştürmeye, kadim kardeşliğimizi sabote etmeye, vatanımızın bütünlüğünü milletimizin birliğini bozmaya yönelik kirli oyunları ve bu oyunları kurgulayanlara feraset sahibi milletimiz dün olduğu gibi bugünde hak ettiği cevabı verecek güce, kudrete ve azme sahiptir. Bu birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz, büyük önder Atatürk’ün önümüze koyduğu ‘muasır medeniyetler seviyesine ulaşma’ hedefinde, her zaman emin adımlarla ilerleyip, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmaya dün olduğu gibi bugünde devam edecektir. Her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen aziz milletimizin vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla, bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle topyekün inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşımız, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zafer ile sonuçlanmıştır.    Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Cumhuriyetimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hiç bir ayrım yapmaksızın her bir ferdinin, bu ülkenin aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan, tasada ve kıvançta bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir telakkiye sahiptir.  Ülkemiz için bir zenginlik olan söz konusu farklılıkları ayrılıklara dönüştürmeye, kadim kardeşliğimizi sabote etmeye, vatanımızın bütünlüğünü milletimizin birliğini bozmaya yönelik kirli oyunları ve bu oyunları kurgulayanlara feraset sahibi milletimiz dün olduğu gibi bugünde hak ettiği cevabı verecek güce, kudrete ve azme sahiptir. Bu birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz, büyük önder Atatürk’ün önümüze koyduğu ‘muasır medeniyetler seviyesine ulaşma’ hedefinde, her zaman emin adımlarla ilerleyip, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmaya dün olduğu gibi bugünde devam edecektir.  Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşı’nda, 15 Temmuz’da ve terörle mücadelede ülkemizin bölünmez bütünlğü ve milletimizin birliği ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” dedi.

Devamı...

Türkiye’yi Muasır Medeniyetler Arasında Hak Ettiği Yere Götüreceğiz

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Başsoy mesajında şu ifadelere yer verdi. Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle, geleceğe daha bir güvenle bakacağız. Son derece anlamlı duruşumuzla, kardeş kavgası çıkarmak için beyhude bir çaba içinde olan şer ve nifak odaklarına da bir kere daha en güzel cevabı verdik. Bizler, Selçukludan, Osmanlıya büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçılarıyız. Bu sebepten dolayı sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımız dışında da bulunan mazlumların umuduyuz. Bizler, Selçukludan, Osmanlıya büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçılarıyız. Bu sebepten dolayı sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımız dışında da bulunan mazlumların umuduyuz.  Bizden yardım bekleyen tarihi bağlarımızın bulunduğu kardeşlerimize de yardım etmek mecburiyetindeyiz. Cumhuriyetimiz, 4000 yıllık devlet geleneğimiz ile zor şartlarda elde edilmiş bir kazanımdır. Cumhuriyetimizi, bütün değer ve kurumlarıyla benimseyen aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye’yi muasır medeniyetler arasında hak ettiği saygın konuma yükseltmek için gerekli olan iradeyi her zaman ortaya koymuştur. Bizi aydınlık geleceğimize taşıyan bu inançla, Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum.

Devamı...

Tuygun; Vatanımızın her Karışında Kahramanca Mücadele Verdik

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Tuygun mesajında; “Vatanımızın her karışında, kahramanca verilen zorlu mücadeleler sonucu kazanılan Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bağımsızlığımızın ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün simgesi olan Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak bizlerin, yani Türk Milletinin en önemli görevlerindendir..fa 1’den Devam fa 1’den Devam İnanıyorum ki Türk milleti şanlı geçmişinden ve yakın tarihinden aldığı ilhamla daha aydınlık yarınlar oluşturacak ve gelecek kuşaklara bu önemli değerleri aktaracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Erzincan olmak üzere tüm milletimizin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Devamı...

Watch Dragon ball super