20 Mart Çarşamba , 2019

Daily Archives: Mart 7, 2018

Tekin, Yerel Basının Gelişmesine Katkı Sağlamakta Bulunmaya Çalışacağız

Haber: Eren Varlı Erzincan Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü tarafından Erzincan’da bulunan gazetecilerle kaynaşmak ve tanışmak amacıyla bir kahvaltı programı gerçekleştirildi. Gazete imtiyaz sahiplerine, basın temsilcilerine, yazarlara ve basın çalışanlarının katıldığı etkinlikte konuşan Erzincan Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Yahya Tekin açıklamasında; “Kıymetli basın mensupları bildiğiniz gibi Erzincan Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü 11 Ocak 2018 tarihli ve 30298 sayılı resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararıyla Başbakanlığa bağlı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün 18’inci İl Müdürlüğü olarak Erzincan’a kurulmuş ve 13 Şubat Erzincan’ımızın 100’üncü yıl kurtuluş etkinlikleri kapsamında Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından açılışı gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüzün açılış sürecinde desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da bize yol gösterecek olan Sayın Valimiz Ali Arslantaş’a teşekkürlerimi arz ederim. Kıymetli basın mensupları Sayın Başbakanımızın Müdürlüğümüzün açılış konuşmasında da söylediği gibi devletimizin en köklü ve en önemli kurumlarından biri olan Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü görevine 19 Şubat 2018 tarihi itibariyle resmi olarak başladım. Bugüne kadar Milli Eğitim camiasında edindiğim bilgi ve tecrübelerimle Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin de rehberliğinde öncelikle Erzincan ve sorumluluk alanımız içerisinde bulunan Tunceli, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki tüm ulusal ve yerel basın kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde bulunarak, vatandaşlarımızın doğru haber almaları için gece gündüz demeden fedakârca çalışan siz gazeteci arkadaşlarımızla birlikte kamuoyunu ve ilgili makamları zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatmaya, sizlerin çalışmalarını kolaylaştırarak güçlü bir yerel medyanın, güçlü bir demokrasinin anahtarı olacağı bilinciyle yerel medyanın güçlendirilmesi için eğitim seminerleri, bilgilendirme toplantıları, gazeteci değişim programları ve basın özendirme yarışmaları düzenleyerek yerel basının gelişmesine katkı sağlamakta bulunmaya çalışacağız. Ayrıca ilimizin ve bölgemizin tanıtılması için Valiliğimiz, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak çalışmalar yaparak gerek yerel, gerekse ulusal basında tanıtım faaliyetlerini hep birlikte planlayarak yapacağız” dedi.

Devamı...

AR-GE, İnovasyon ve Kariyer Günleri Başladı

Haber: Eren Varlı Erzincan Valiliği ve Erzincan Üniversitesi işbirliği ile AR-GE, İnovasyon ve Kariyer Günleri programı gerçekleştirildi. Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte AR-GE, İnovasyon ve Kariyer Günleri programına Erzincan’da bulunan sanayi sektörleri stant açtı. Düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Erzincan Belediyesi Başkan Vekili Halit Mutlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.  Erzincan Valisi Ali Arslantaş tarafından açılışı yapılan programın ardından stantlar tek tek ziyaret edildi.  Düzenlenen AR-GE, İnovasyon ve Kariyer Günleri programında ilk olarak konuşan Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu açıklamasında;  “AR-GE, İnovasyon ve Kariyer Günleri ile bir araya geldik. İnşallah bundan sonrada sanayimiz ve üniversitemiz işbirliği ile bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Erzincan’ımızın sanayi anlamında gelişmesi için biz üniversitemiz olarak bütün desteğimizi vereceğiz. Bu programa katılan tüm katılımcılara da huzurunuzda teşekkür ederim” dedi. Daha sonra konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise; “İşletmelerin hızla artan rekabet karşısında kendilerini yenilemeleri ve yenilik çalışmalarını hızlandırmaları kaçınılmazdır. Günümüz işletmelerinin rekabet edebilmek için başvurdukları kaynak bilgidir. Bilgi ise, bireylerin karşılaştıkları problemleri çözmede kullandıkları tüm beceri ve yetenekler şeklinde tanımlanabilir. Bilgiden yararlanarak yeni bir ürün ve hizmet sunmayı amaçlayan işletmeler, yenilik uygulamaları ile sıklıkla karşılaşmaktadır. Her işletmenin vizyonu, misyonu, amacı ya da hedefi yenilik ile yakından ilgilidir çünkü günümüz şartlarında işletmelerin devamlılığı için yenilik artık kaçınılmazdır. Ulusal yenilikçilik (inovasyon) kavramının giderek önem kazandığı günümüzde, organizasyonlar pazar payını arttırmak adına yenilik çalışmaları ile daha çok ilgilenmelidir. Giderek artan rekabete bağlı olarak gelişen profesyonelleşme anlayışı, organizasyonları yeni atılımlar yapmaya itmiştir. Bunun sonucu olarak ürün ve hizmetler daha farklı sunulmaya başlamıştır. Bunları sağlayabilmek için de organizasyonların iyi bir yenilik anlayışı ile yönetilmeleri gereksinimi ortaya çıkmıştır. Değişime ayak uydurabilen, pazardaki fırsatları yakalayabilen, müşteri istek ve beklentilerini karşılayabilen, yenilik çalışmalarında başarıyı yakalayabilen bir organizasyon olabilmek için, ürün veya hizmetin gelişmesini aksatan yenilik engelleri iyi analiz edilmeli nasıl üstesinden gelinebileceğinin öğrenilmesi gereklidir. Çünkü organizasyonun yaptığı yenilik, işletmenin yaşam mücadelesi ve organizasyonun ayakta kalmasında büyük rol oynayabilmektedir. Hızla yaşlanan dünyanın aksine, oldukça genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Gençlik enerji demektir, güç demektir. Bir ülkenin en büyük sermayesi sahip olduğu nitelikli insan gücüdür. Çünkü iyi yetişmiş insan, üretimin mihenk taşıdır. Türkiye, günümüzde işgücünün üretime katkısı açısından altın dönemini yaşamaktadır. Dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip olan ülkemiz ekonomisi, ileri teknolojisi ve eğitimli işgücü ile gelecekte dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki yerini mutlaka alacaktır. Ama bu hedefe ulaşmak için her işte olduğu gibi eğitim şarttır. Günümüzde artık bir iş bulabilmek için mutlaka uzmanlaşmak gerekmektedir. Eğitim seviyemiz her geçen gün çok daha iyiye gidiyor. Ancak bu yeterli değildir. Zira bir ülkenin sosyal anlamda, ekonomik kalkınmışlık anlamında çok daha iyiye gidebilmesi, toplam nüfus içerisindeki iyi eğitimli insanın sayısının artmasına bağlıdır. Ülkemizde işgücüne katılımın dünya standartlarını yakalaması için kadınların işgücüne katılım oranının ve genel nüfusun eğitim düzeyinin artırılması gerekmektedir. Çünkü eğitim düzeyi arttıkça işgücüne katılım oranı da artmaktadır. Türkiye artık dünkü Türkiye değil. İnsan kaynakları kalitesi daha da arttı, daha iyi yetişti. İş arayanlar ‘Her işi yaparım’ der. Zaten sorun da buradadır. Her işi yapanın, iş bulamadığı bir dünyada yaşıyoruz. Artık her işi yaparım dönemi bitti. Her işi yaparım diyen aslında hiç bir iş yapamaz. Bir işte uzmanlaşmamız, iyi yetişmemiz gerekiyor. Günümüzün gelişmiş ülkeleri, işgücü piyasalarını hayatın akışına bırakmış ülkeler değildir. İşgücü piyasalarını, çalışma yaşamının tamamını, önceden belirlenen politikalar doğrultusunda yönlendirebilen ülkelerdir. Bunu mümkün kılan da, her türlü verinin, sağlıklı bir biçimde, belirli standartlarda ve güncel olarak kayıt altında tutulabilmesidir. Bu sayede insan gücü, eğitim ve işgücü planlamaları, sağlıklı ve güncel verilerden çıkarılan bilgilere dayanılarak yapılmaktadır. Bu gerçekler ışığında hızlı bir şekilde gelişmekte olan ilimizin çalışma hayatının tüm sektörlerini doğrudan ilgilendiren nitelikli eleman açığını tespit etmek ve önümüzdeki 5 yıla projeksiyon tutmak amacıyla ‘İşgücü Piyasası Analiz Çalışması’ yaptırılmıştır. Önümüzdeki süreçte farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu insan gücü planlaması ile geleceği öngörmek ve insanımıza sahip çıkabilmek hazırlattığımız bu plan ile mümkün olacaktır. Hangi meslekte ne kadar elemana ihtiyaç vardır? sorusu, bu çalışma ile cevap bulmuştur. Gerek İşkur İl Müdürlüğümüz gerekse diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen mesleki eğitim faaliyetleri de bu plan sayesinde daha isabetli ve işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda olacaktır. Dolayısıyla kamu kaynakları daha etkin ve verimli kullanılmış olacaktır. Geleceğimizin emanetçileri sevgili öğrenciler, derslerde aldığınız teorik bilgileri, bu organizasyonda yer alan kurum, kuruluş, şirket ve şahısların tecrübeleri doğrultusunda pratiğe dönüştürme imkânına sahip olacaksınız. Yapılan bu etkinlikler sayesinde; özgüven kazanacak, kendinizi tanıyacak, iletişim kurabilecek, bilgi ve yeteneklerinizin farkına varacaksınız. Günümüzün çalışma anlayışı ‘Takım çalışmasıdır ve ‘Kariyer Günleri’ de takım çalışması anlayışının bir gereğidir. Bu organizasyonda ayrıca “Takım çalışmasına Uygunluk” becerisini de alacaksınız. Biliniz ki özel sektörün yanı sıra artık kamuda da işini en iyi yapan insanlara ihtiyaç var. Günümüzde toplumun ihtiyaçları arttı ve standartları yükseldi. Bu nedenle artık işimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Bu anlamda ‘Arge İnovasyon ve Kariyer Günleri’nin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Üniversitemiz ve değerli rektörümüz olmak üzere herkese teşekkür eder, çalışmanın ilgili tüm taraflara faydalı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Devamı...

Gençler Uyuşturucuya Değil, Havacılığa Bağımlı Olsunlar

  Türk Hava Kurumu Erzincan Genç Kanatlar Kulübü 2018 yılında yeniden yapılanarak faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Kulüp faaliyetleri kapsamında uyuşturucudan uzak bir nesil için havacılığı tanıtıcı çalışmalar yapılacak. Haber: Eren Varlı Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık bölümü öğrencilerinden oluşturulan Türk Hava Kurumu Erzincan Genç Kanatlar Kulübü üniversite, lise, ortaokul ve ilkokullarda havacılık faaliyetlerini tanıtacak. Türk Hava Kurumu Erzincan Şube Saymanı Rıdvan Geçim, yeniden yapılanan THK Erzincan Genç Kanatlar Kulübü hakkında yaptığı açıklamasında; “Erzincan Genç Kanatlar kulübümüzü bu yıl Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık bölümü öğrencilerinden yeniden yapılandırdık. Genç kanatlarımız Türk Hava Kurumu Erzincan Şube Başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokullarda havacılık faaliyetlerini tanıtacak, kurumumuzun çalışmalarını anlatacaklar. Ücretsiz havacılık kurslarımızdan ilimizde ki gençlerimizi bilgilendirecekler. Kötü alışkanlıklarla yüz yüze kalan gençlerimizi havacılığa yönlendirerek onları havacılığa bağımlı yapacağız. Uyuşturucudan uzak bir nesil için çalışan kurumumuz genç kanatlarımızın desteğiyle daha da etkili bir çalışma sergilemektedir. Bu kapsamda ben yeniden yapılandırdığımız genç kanatlarımıza faaliyetlerinde başarılar diliyorum” dedi. Türk Hava Kurumu Erzincan Genç Kanatlar Kulübü’nün 2018 yılı yapılanması sonucu oluşan yönetim ise şöyle; “Genç Kanatlar Lideri Musab Yılmaz, Havacılık Kolu Başkanı Zeynep Aslan, Gelişme ve Proje Kolu Başkanı Musa Divrik, Haberleşme Kolu Başkanı Melike Yalçın, Üye Takip ve Kayıt Kolu Başkanı Pınar Alkan, Sosyal İşler Kolu Başkanı Destegül Atalmış, Protokol Kolu Başkanı Esra Kılınç” Türk Hava Kurumu Erzincan Genç Kanatlar Kulübü üyeleri ise; “Sena Avcı, Ayşenur Özer, Enes Furkan Tezcaner, Esra Gül, Batuhan Bahçebaşı, Esra Arsan, Ceren İlgen, Kübra Mecan, Şeyda Nur Güler, Hümeyra Başol, Ahmet Bakartepe”

Devamı...

Yıldırım Arama Kurtarma Derneği’nden Şehitler İçin Mevlid-i Şerif

Haber: Eren Varlı Yıldırım Arama Kurtarma Derneği tarafından Afrin şehitleri için Refahiye’de ki Camiiler de Mevlid-i Şerif okutuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de yapılan Zeytin Dalı harekâtında şehit düşen Mehmetçikler için Yıldırım Arama Kurtarma Derneği tarafından Refahiye de ki bütün ilçe Camiilerinde Mevlid-i Şerif okundu. Yıldırım Arama Kurtarma Derneği yönetimi tarafından yapılan etkinlikle ilgili olarak yapılan açıklamada; “Yıldırım Arama Kurtarma Derneği olarak Zeytin Dalı harekâtında şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okuttuk.  Afrin’de yapılan Zeytin Dalı harekâtında ülkemizin sınırlarını korumak için mücadele eden Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Askerlerimizin her zaman yanındayız. Hiçbir terör örgütünün bu ülkeyi bizleri bölmeye gücü yetmeyecektir. Şehitlerimize Allah’tan Rahmet kederli ailelerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Devamı...

Watch Dragon ball super