19 Aralık Çarşamba , 2018

Başsoy: Engelli hemşehrilerimiz için çalışmalarımız devam edecek

Başkan Başsoy mesajında; “Bir toplumun güçlü olabilmesi için ilk şart, tüm bireylerin imkânlardan eşit olarak yararlanabilmesidir.
Devletimiz son 14 yılda, sosyal devlet olmanın verdiği anlayışla hareket ederek engelli kardeşlerimizin toplumda hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulması amacıyla önemli kanunlar çıkardı. Ülkemiz dünya ortalamalığına üzerinde bir engelli nüfusa sahip. Engellilerin oranı genel nüfus içerisinde %12 ye yakın. Bu oranla sadece Erzincan şehir merkezinde 10 bin civarında engelli yaşıyor demektir.
Erzincan Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızında yaşama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol almamalara ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak önlem ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusu üzerinde önemle durmaktayız.
Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz Proje Merkezinde engellilere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bunun için çeşitli projeler üretiyoruz. Son olarak Geleceğimiz Parmaklarımızın Ucunda projesiyle engelli çocuklarımıza futbol müzik ve bilgisayar eðitimi verdik. ERMEK (Erzincan Meslek Edindirme ) kurslarında engelli hemşehrilerimize kurslar açtık. Bunun yanında vergilerde ve su tarifelerinde indirimler sağlıyoruz. Hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda ücretsiz toplu taþýma imkâný sunuyoruz. Daha birkaç yıl öncesinde bir tekerlekli sandalye ile kaldýrýmlarda, yollarda karþýdan karþýya geçmek çok büyük bir problem iken þimdi yeni inþa edilen kaldýrýmlarda standart engelli rampaları koyuyoruz. Yeni kurduğumuz toplu taþýma sistemi içerisinde engellilerin kullanýmýna uygun otobüsler faaliyet gösteriyor.
Önümüzdeki aylarda görme engelli hemþehrilerimizin gidecekleri yere daha kolay ve güvenli ulaşmalarını sağlamak için şehir genelinde 6160 metre Hissedilebilir Yüzey Yürüme Bandı çalışması gerçekleþtireceðiz. Ýlk etapta yaya trafiði yoðun ana arterlerde gerçekleştireceðimiz bu çalýþmayý þehir genelinde yaygýnlaþtýracaðýz.
Bunlar yeterli deðil biliyoruz. Engelli hemþehrilerimiz için çalýþmalarýmýz devam edecek.
En az diðer insanlarýmýz kadar kamu hizmetlerinden faydalanmalarýný saðlayacaðýz. Mühim olan, engelli bir insanýn hayatýný nasýl sürdürdüðüne vakýf olabilmektir. Bunu baþaran herkes, engelliler için sadece üzülmenin onlarýn hiçbir iþine yaramadýðýný anlamýþ olur.
Engelleri aþmýþ bir gelecek ümidiyle bütün engellilerimizin Engelliler Haftasýný kutluyorum. Erzincan Belediyesi olarak her zaman yanýnýzdayýz” dedi.

Diğer Haber

Şehit Yakınları ve Gazilerle Yemek Bir Araya Gelindi

Haber: Eren Varlı Erzincan’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü münasebetiyle şehit yakınları ve …

Watch Dragon ball super