18 Kasım Pazar , 2018

Dayıkaraca 2017 yılında yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi

Erzincan Kadastro il Müdürü Hasan Dayıkaraca 2017 yılı çalışma programı kapsamında yapılacak olan faaliyetleri değerlendirdi.
Dayıkaraca değerlendirmesinde; Bilindiği üzere, Kadastronun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.

Erzincan Valiliği ek hizmet binası olan Tek Adımda Hizmet Binasının üçüncü katındaki ana hizmet binasıyla merkez ilçe ile Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Tercan, Üzümlü ve Refahiye ilçe merkezleri ile köylerinde hizmet vermektedir.
Bu güne kadar merkez ilçede 147, Çayırlı İlçesinde 51, İliç İlçesinde 62, Kemah İlçesinde 83, Kemaliye İlçesinde 72, Otlukbeli İlçesinde 13, Tercan İlçesinde 87, Üzümlü İlçesinde 47, Refahiye İlçesinde toplam 130 adet köy ve mahalle olmak üzere toplam 692 adet birimin ilk tesis kadastrosu tamamlanmış olup, çeşitli olumsuzlukla nedeniyle sadece Refahiye İlçesi Baştosun köyünün ilk tesis kadastrosu tamamlanmadığının görülmesi üzerine 2017 yılı çalışma programına alınarak yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmiştir.
Müdürlüğün İlk tesis kadastro çalışmalarının yanı sıra orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların 2 / B çalışmalarını, tescilli olmayan ormanların tescili işlemleri ile orman dışına çıkarılan gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazların tescil işlemlerini, afete maruz kalan şahıslara verilecek taşınmazların afet kadastrosu gibi iş ve işlemler ile grafik ve klasik teknik usullerle ilk tesis kadastro çalışmaları sonuçlandırılan ve tapu sicilinin oluşturulmasında altlık olarak üretilen kadastral paftaların teknik nedenlerle yetersiz kalması, zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermemesi ve uygulama kabiliyetinden yoksun olmaları sebebiyle 22-a uygulaması ( yenileme) işlemlerini yapmaktadır.
2017 yılı çalışma programına alınan ve yıl içerisinde bitirilmesi planlanan Refahiye İlçesi Baştosun köyünün ilk tesis kadastro çalışmasıyla birlikte merkez ilçeye bağlı Mimarsinan ve Ergenekon mahallelerinde sayışallaştırma çalışmaları ve kadastrosu eski yöntemlerle yapılmış ihtiyaca cevap veremeyen kadastral paftaların yenilenmesi için hazırlık çalışmaları tamamlanan merkez ve ilçelerine bağlı toplam 70 birimde ihaleli olarak 3402 sayılı kadastro kanunun 22-a maddesi kapsamında yenileme çalışmaları planlanmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ilgilisi olan mülkiyet sahiplerinin veya temsilcilerinin taşınmazlarının başında hazır bulunarak sınırlarını göstermeleri gerekmektedir.
Aksi taktirde 22-a uygulama işlemleri mülkiyet sahiplerinin gıyaplarında yapılacağından, telafisi güç sorunlar ile karşılaşmaları aşikar olacaktır. Dolayısıyla mülkiyet sahiplerinin taşınmazlarının başında hazır bulunmaları veya imkânları doğrultusunda taşınmaz sınırlarını belirtir işaret koymaları durumunda işlemler sorunsuz çözülecektir.
Kadastro olarak yapılan çalışmaları değerlendiren Kadastro il müdürü Hasan Dayıkaraca ayrıca, Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi, Plan örneği, Parselin Yerinde Gösterilmesi gibi talebe bağlı hizmetler Müdürlüğümüzce evvelce yapılmakta iken 2015 yılında TKGM gözetiminde kurdurulan LİHKAB, ( Lisanslı Harita Kadastro Bürosu ) Lisanslı Harita Mühendisleri’nin kamu adına iş yaptığı özel bürolarca kamu adına iş yapabilme yetkisi verilmesi üzerine bu işlemler bu bürolarca yerine getirilmekte olup, kontrollük hizmeti İdaremizce yürütülmekte ve vatandaşlara hizmet sunulmaktadır. Bunun yanı sıra serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendislerince hazırlanan Ayırma- Parselasyon- İmar uygulaması- Kamulaştırma haritalarının Kontrollük hizmetleri yürütülmektedir” dedi.
Bölge müdürlüğü hakkında da açıklamalarda bulunan Dayıkaraca; “Resmi Gazete’nin 11 Mayıs 2016 tarihli ve 29709 sayısında yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı hakkında 11 Mayıs 2016 günü yayınlanan 2016/8776 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Merkezi Erzincan İli olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayan Erzincan Tapu ve Kadastro XXIV. Bölge Müdürlüğü kurulmuştur.18/4/2016 tarihli ve 2016/8776 sayılı kararname eki kararın 2. Maddesinde “ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, kuruluş merkezi Erzincan İli olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayan Erzincan Tapu ve Kadastro XXIV. Bölge Müdürlüğü ile aynı bölge müdürlüğüne bağlı hizmet birimi olarak 9 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.
Erzurum VIII. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Erzincan İli ile Trabzon IX. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Bayburt ve Gümüşhane illeri Erzincan XXIV. Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır. Yeni kurulan Erzincan Tapu ve Kadastro xxıv.Bölge Müdürlüğü ile Erzincan Tapu ve Kadastro müdürlüklerinin fiziki olarak daha iyi şartlarda hizmet sunabilmeleri için hizmet binasının yapılacağı mülkiyeti hazineye ait İzzetpaşa mahallesi,6470.85m2 yüzölçümündeki 1712 ada 19 numaralı parselin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne tahsisi ,Defterdarlık makamının 25/01/2017 tarih ve 871 sayılı olur’u ile uygun görülmüş olup hizmet binası proje aşamasındadır dedi.

Diğer Haber

Şehit Yakınları ve Gazilerle Yemek Bir Araya Gelindi

Haber: Eren Varlı Erzincan’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü münasebetiyle şehit yakınları ve …

Watch Dragon ball super