18 Kasım Pazar , 2018

“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” Erzincan’a Geldi

Haber Eren VARLI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ve öğretim alanında özgün uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşılmasının sağlanması amacıyla “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” töreni Erzincan’da yapıldı.

Yenilikçi uygulamaların eğitim sistemine kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlere daha iyi eğitim ve öğretim imkânlarının sunulması, başarılı çalışmaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla düzenlenen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”nin beşincisi 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirildi.
Proje kapsamında Erzincan’ın elde ettiği başarı sonucunda ödül töreni Erzincan’da yapıldı. Grand Simay Otelde gerçekleştirilen ödül törenine Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar, Erzincan Belediye Başkanı Danışmanı Seyfullah Kaban, Erzincan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Polat, Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Murat Akkuş, ödül alan okulların temsilcileri ve davetliler katıldı.
Ödül programında açılış konuşmasında ilk olarak konuşan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; “Modern bir dünyada yaşıyoruz. Tabi ki hızlı teknolojik gelişmeler, her gün biraz daha hayatımıza girmektedir…Çocuklarımız bu yönden kendi yaşadığımız çağa göre değil, çocuklarımızın yaşayacağı çağa göre onları yetiştirmek için gerek anne-baba ebeveyn olarak, gerekse Milli Eğitim Öğretmenler olarak bir gayret içerisinde bulunmaktayız.
Marifet İltifata Tabidir, İltifatsız Marifet İse Zayidir
İşte bu meyanda Milli Eğitim bakanlığımız öğrencilerimizle ilgili teknolojik gelişmelerle ilgili yarınlarını kazanabilmek ile ilgili, birçok çalışma yapmakta. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki, dışımızdaki gelişmeler bizden daha ileride ise sonumuz gelmiş demektir. Bill Gates zeka nedir sorusunun cevabına, ‘yeni gerçekleri sindirebilmek becerisidir’ şeklinde tanımlamıştır. O halde yeni gelişmeleri sindirebilecek gençleri yetiştirmek durumunda ve zorundayız. Bununla ilgili olarak özellikle 2016-2017 Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşulan 4. Sanayi devriminden bahsedilmektedir ki daha bunun başında olduğumuzu düşündüğünüzde yarın bugün sahip olduğumuz bir çok meslek belki olmayacak. Onun için daha ziyade robotik yazılım, yapay zekâ, nanoteknoloji gibi literatüre yeni olmamakla birlikte giren ve hızlı bir değişim içerisinde sürekli yenilenen bir dünyada derisini değişmeyen yılan dahi ölüyor ise, bizler özellikle Milli Eğitim ve maarif ordusu olarak çok daha fazla çalışmak durumundayız. İşte marifet iltifata tabidir, iltifatsız marifet ise zayidir sözünden yola çıkarak bakanlığımızın eğitimde yenilikçiliği yakalayabilmek adına yapmış olduğu çalışmada tüm Türkiye’de 3357 proje katılmış, bu 3357 projede 106 proje saha araştırmaları neticesinde ödüle layık görülmüştür. İşte Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde, bizim bölgemizde bulunan illerimizde, Erzincan olarak katıldığımız 13 proje ile bölgede üç proje geçiyor ve projede bizim. Onun için özellikle 3357 proje Türkiye’de ve kabul edilen 106 proje ve bu projelerin kabul edilen 106 projenin üçü bizim, bölge illerinde başka dereceye giren yok.
Bizim burada bir durumumuz yok ama bu çalışma ve gayretler içerisinde olan özellikle okullarımıza ve ekip arkadaşlarımıza ki bu ödüllerimiz üç kategoride öğretim yöntem ve teknikleri Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Öğretmen ve öğrencileri, diğeri bilimsel ve teknolojik faaliyetler yine Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu lisemiz, bir diğeri kurumsal kapasitenin geliştirilmesi başlıklar çok önemli özellikle bu da Milli Eğitim müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir proje. Ben bu çalışmalarıyla bölgede bize bu güzelliği tattıran çalışma arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyor siz saygıdeğer katılımcılara buraya kadar geldiğinizde dolayı kurumum ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
3 Bin 357 Ödül Başvurusundan 106 Tanesine
Bölge Ödülü Vermenin Mutluluğunu Yaşamaktayız
Daha sonra konuşan Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Murat Akkuş ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bu gün burada yurdumuzun dört bir köşesindeki 12 ilde açıkça ifade etmek gerekirse, Tekirdağ İstanbul, Sakarya, Manisa, Mersin, Sivas, Malatya, Gaziantep ve tabii Erzincan’da gerçekleştirdiğimiz eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri bölgesel ödül töreninin, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ödül töreni gerçekleştirmek üzere bir arada bulunuyoruz. Malumunuz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ekonomik yapıda ki dönüşüm, kurumlarımızın klasik görevlerinden öte, yenilikçi ve öğrenen organizasyonlar olmasını zorunlu kılmaktadır. Eğitim kurumları bu değişimden etkilenmelerinin yanı sıra, değişimi yönetebilme adına her zamankinden daha fazla görev üstlenmiş durumdadır. Nitekim Eğitim bir ülkenin kalkınmasını ve gelişmesini doğrudan etkileyerek, geleceğini şekillendiren o ülkenin insanlarının kültürel ve çağdaş değerlerini uyum içinde kaynaştıran yeni bilgi ve değerler üreterek, gelişmeyi sağlayan önemli bir araçtır. Değerli konuklar, bilgi çağının eğitimi yenilikçi insanlar yetiştirmeyi temel amaç edinerek, bilginin doğrudan aktarılması yerine bilgiye ulaşma yollarını benimsetilmesini temel edilmektedir. Hayata hazır sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmeyi kendine vizyon olarak elenen bakanlığımız, değişim adına yenilikçi uygulamalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Bilgi toplumunun getirdiği bu ihtiyaçları karşılamak adına bakanlığımızca gerçekleştirilen birçok öğrenim faaliyetten birisi de eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleridir. Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında yeni eğitim ve öğretim için ödül töreninin beşincisini gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşmaktayız. Bu süreçte başvuru ve mevzuatı aşamaları güncellenmiş, ödül kategorileri yenilenmiş, değerlendirme işlemleri elektronik ortama alınmış ve çoklu değer geliştirilmiştir. Lisansüstü eğitim, yabancı dil mesleki deneyim, akademik geçmiş gibi birçok kritere göre seçilen ve eğitilen değerlendiriciler ile önce rapor, ardından da saha incelemeleriyle bugün 3357 ödül başvurusundan 106 tanesine bölge ödülü vermenin mutluluğunu yaşamaktayız. Değerli konuklar eğitim sistemleri birçok unsurdan meydana gelen dinamik yapılardır. Bugün geldiğimiz noktada Türk eğitim sistemi için eğitim ve öğretim yenilikçilik ödülleri, değişimi kendine göre bilen, sorumluluk alabilen, farklı ve özgün uygulamalar geliştiren, yönetici, öğretmen, öğrenci ve tüm paydaşlarımız için değerli bir motivasyon aracı durumuna gelmiştir. Bu bilinçle önümüzdeki dönemde de ödül sürecine başvuruların hem nitelik hem de nicelik açısından, artacağını temenni etmekteyiz.
Ben bu vesileyle çalışmaları değerlendirme sürecine gönüllü olarak katılan değerlendiricilerimize, çalışmaları koordinasyonu sağlayan Strateji Geliştirme başkanlığındaki ekip arkadaşlarımıza, bugün burada bize ev sahipliği yapan Erzincan il milli eğitim müdürlüğümüze, ama hepsinden de belki önemlisi bugün burada olmamızı sağlayan ödül alan bu çalışmaları yürüten ve çalışmalara emek veren öğretmenlerimize yöneticilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Anadolu Bölgesi’nde Ödül Alan Tek İl Olma Başarısı Göstermesi Takdire Şayandır
Son olarak konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar ise açıklamasında; “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl eğitim ve öğretim alanında özgün uygulamaları ödüllendirerek teşvik edilmesi ve paylaşılmasının sağlanması amacıyla, eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri dağıtılmaktadır. Bakanlığımız uygulamasıyla yenilikçi uygulamaların eğitim sistemimize kazandırılması öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânlarını sunulmasını, başarılı çalışmaların ödüllendirerek teşvik edilmesini ve paylaşımın sağlanmasını amaç edinmiştir.
Eğitim ve yenilik arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Eğitim yenilikçiliğin temelidir, yenilikçiliğin bir düşünce biçimi olarak da derinleşmesi ve yayılmasıyla eğitimde yenilikçi bireyler yetiştirmeye yönelik ortak bir akım üretimine başlanmıştır. Eğitimde yenilikçilik yaratıcılık unsurunu da içine alarak yaratıcılığın toplumsal hayata ve eğitim dünyasına aktarılmasını sağlamaktadır. Eğitimde inovasyon amacı daha kaliteli bir eğitim ortaya çıkarmak, günceli yakalayan ve yaratıcı düşünebilen çocuklar yetiştirmek, eğitim sürecini daha etkili ve hedef odaklı hale getirmek olarak tanımlanabilmektedir. Eğitim şehri Erzincan ilkesine kendisine şiar edinen Milli Eğitim müdürlüğümüzün, bakanlığımızın bu projesini içerisinde kendisine iade edilmesi de tesadüf değildir. İlimizin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde ödül alan tek il olma başarısı göstermesi takdire şayandır. Bu başarılarından ötürü başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Gün olmak üzere, ödüle layık görülen projelerde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü idareci ve personelleriyle, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci Öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından ödül alan projelerde ki öğretmenlere plaket verildi.
Ödül Alan Projeler ise şöyle:
1. Kategori: Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Erzincan Merkez Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Kurumsal – Öğrendiğimizi Uyguluyoruz
2. Kategori: Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler
Erzincan Merkez Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Kurumsal – Demir Kelepçe Sıkar
3. Kategori: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Erzincan Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Bireysel – Online İşlemler Modülü

Diğer Haber

Şehit Yakınları ve Gazilerle Yemek Bir Araya Gelindi

Haber: Eren Varlı Erzincan’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü münasebetiyle şehit yakınları ve …

Watch Dragon ball super