18 Aralık Salı , 2018

SGK Merkezi Ödeme Sistemine Geçiş Yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu ile PTT arasında imzalanan protokol kapsamında hak sahiplerine merkezi ödeme sistemiyle ödeme yapılacak. Ödemeler ise PTT Bank üzerinden gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Erzincan İl Müdürlüğünden yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Erzincan İl Müdürlüğünden yapılan yazılı basın açıklamasında; “Sigortalı veya Hak sahiplerine Geçici iş göremezlik, emzirme ödenekleri, hareketsiz iadeler, bloke aylıklar ile verese ödemeleri her ayın 8 ila 14 ü arasında Ziraat Bankası aracılığı ile ödenmekte idi.Kurumumuz ile PTT arasında 23/11/2016 tarihinde “Hak Sahiplerine Merkezi Ödeme Sistemi ile Yapılacak Ödemeler Protokolü” imzalanmıştır.
Yapılan protokol ile Kurumumuz tarafından gönderilen ve ödeme gününden itibaren 2 (iki) ay süre ile sigortalı veya hak sahipleri tarafından alınmayan ödemelerin Kuruma iade edileceği, sigortalıların talep etmesi halinde, T.C. Kimlik numarası üzerinden yapılacak ödemelerin yanı sıra,Hak Sahiplerine PTT KART TANIMLANABİLECEĞİ ve Ödemelerin PTTMATİK cihazlarından ödenebileceği hususunda taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır.
Bu çerçevede yukarıda bahsedilen ödemeler, 20 TEMMUZ 2017 tarihinden itibaren PTT iş yerlerinden mesai saatleri içerisinde T.C. Kimlik Numarası üzerinden ödeme gününden itibaren 2(iki) aylık sürede iş günü sınırlaması olmaksızın ödenecektir.
Daha önce hesap tanımlaması yapılan sigortalıların ödenekleri tanımlanan hesaplara gönderilmeye devam edilecek olup, ayın 8 ile 14 ü arasında alınmayan ve Kuruma iade edilen ödeneklerin sigortalıların talepleri halinde ilgililere PTT Bank üzerinden ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir. SGK ve PTT Arasında Protokol İmzalandı.
17 Banka ve PTT arasında 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında İlk Defa Bağlanan Gelir/Aylık Ödemeleri ile Emekli İkramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine ilişkin protokol imzalandı.
Kurumumuz ile 17 Banka ve PTT arasında “ Sigortalı ve Hak Sahiplerine İlk Defa Bağlanan Gelir/Aylık Ödemeleri ile Emekli İkramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol” 14/02/2017 tarihinde imzalanıp yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda, 01.08.2017 tarihinden geçerli olarak bağlanacak ilk gelir/aylık ve emekli ikramiyesi ödemeleri sigortalıların tercihleri esas alınarak ödenmeye başlanacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile (c) bendi kapsamında sigortalı iken görevinden ayrılmış olanlar ve özel kanunlar kapsamında bulunanların; Kurumumuzca bağlanacak ilk gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi ödemelerinin gönderilmesini tercih ettikleri banka veya PTT şube bilgilerini Kurumumuza yapacakları aylık talep başvuruları sırasında yazılı olarak beyan etmeleri, yine 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrası (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan görevde iken emeklilik talebinde bulunanların ise ödemelerinin gönderilmesini tercih ettikleri banka veya PTT şube bilgilerini görev yaptıkları kurumlarına yapacakları başvuruları sırasında, yazılı olarak beyan etmeleri ve bu beyanların Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Buna göre, 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurumumuz tarafından ilk defa bağlanacak gelir/aylıklar ile emekli ikramiyeleri; 01/08/2017 tarihinden itibaren sigortalıların tercih ettikleri bankalar veya PTT şubelerine, herhangi bir banka tercihinde bulunmayanların ilk defa bağlanacak gelir/aylıkları ile emekli ikramiyeleri ise T.C. Ziraat Bankası şubelerine gönderileceği” belirtildi.

Diğer Haber

Şehit Yakınları ve Gazilerle Yemek Bir Araya Gelindi

Haber: Eren Varlı Erzincan’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü münasebetiyle şehit yakınları ve …

Watch Dragon ball super