18 Aralık Salı , 2018

Tarımda Destek Başvuruları 11 Aralık’ta Sona Erecek

Erzincan Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklamayla kırsal kalkınma destekleri hakkında bir duyuru yapıldı. Erzincan Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklamayla kırsal kalkınma destekleri hakkında bir duyuru yapıldı.   Erzincan Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ise şöyle; “ Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (2017-22) 11 Kasım 2017 tarihinde değiştirilmiştir…

Değişiklik yapılan Tebliğ (2017/46) ekte sunulmuş olup, aynı zamanda Uygulama Rehberinde yapılan değişiklikler kısaca şöyledir;                1- Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde ayrıca büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği işletmelerinde, toplu basınçlı sulama sistemleri için sulama kooperatifleri ve  sulama kooperatifleri üst birlikleri ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı.                2- Çiftlik Faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine, yatırımcının kendi adına traktörü, hayvansal üretimi ve hayvansal üretimi ile orantılı yem bitkisi ekilişinin olması şartıyla silaj ve balya makinesi eklenmiştir.                3- Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, yatırım konularından yenilebilir enerji yatırımları ile kırsal ekonomik alt yapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi hariç, son başvuru tarihinde faaliyet süresi üç yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz. Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile üç yılını doldurmamış olanlar Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme veya Tamamlama niteliğinde bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunamaz.                11 Aralık 2017 tarihi mesai bitiminde müracaat süresinin sona ereceği projelerin,  tarim.gov.tr sitesinden elektronik olarak başvurularının  yapılacağı hususu duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Diğer Haber

Şehit Yakınları ve Gazilerle Yemek Bir Araya Gelindi

Haber: Eren Varlı Erzincan’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü münasebetiyle şehit yakınları ve …

Watch Dragon ball super