21 Eylül Cuma , 2018

Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevklerine Dikkat

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Koyun Keçi Vebası Hastalığından korunmuş bölge ilan edilen Trakya’ya yapılacak canlı hayvan sevkleri genelgesi yayınlandı.    Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede; “Bakanlığımızca Trakya’nın Şap hastalığından sonra Koyun Keçi Vebası (PPR) hastalığından da ari olması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bilindiği üzere Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) Genel Kurulu tarafından, Şap hastalığında olduğu gibi bir ülke ya da bölgenin Koyun Keçi Vebası hastalığından ari olduğu kabul edildiğinde, söz konusu statüyü açıklayan bir sertifika tanzim edilmekte ve bu durum uluslararası düzeyde kabul görmektedir. Bir ülke ya da bölgenin Koyun Keçi Vebası hastalığından ari kabul edilebilmesi için, son 24 ayda PPR hastalığı görülmemiş, son 24 ayda PPR hastalığına karşı aşı uygulaması yapılmamış, PPR’ın önlenmesi ve kontrolü için düzenleyici önlemlerin alınmış olması ve tüm çalışmaları içeren bir dosyanın hazırlanarak OIE’ye değerlendirilmek üzere gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede 2013 yılından bu yana PPR mihrakı görülmeyen Trakya’da, PPR’dan ari statü elde edilebilmesi için, 2017 yılı başından itibaren PPR hastalığına karşı yapılan aşılamalar durdurulmuş ve Trakya’ya sevk edilecek küçükbaş hayvanlar için, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacı ile yapılan uygulamalara ilaveten aşağıda açıklanan kurallar belirlenmiştir.
Bu kapsamda, Trakya’nın PPR hastalığından korunmasının sağlanması ve ari statüsünün elde edilebilmesi için;
1-Trakya’ya yapılacak koyun ve keçi sevklerinde uyulacak kurallar;
Trakya’ya sevk edilmesi planlanan hayvanlar, sevk tarihinden önce en az 21 gün süre ile Ek-1’de yer alan “Trakya’ya Sevk Edilecek Koyun ve Keçiler İçin İzolasyon Kuralları” kapsamında izole edileceklerdir. Kurallar konusunda, Trakya’ya hayvan sevkinden sorumlu resmi veteriner hekim tarafından hayvan sahibi ve bakıcısı bilgilendirilecek ve yapılan bilgilendirme tutanak altına alınacaktır.
Sevk edilecek hayvanlardan test işlemleri için serum alınması ve gönderilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.
Hayvanlar izolasyon başlangıcında ve en az 21 günlük izolasyon süreci boyunca PPR enfeksiyonuna ait hiçbir klinik belirti göstermemelidir.
Hayvanlar doğumlarından itibaren ya da sevk tarihinden önceki en az 21 günlük süre boyunca herhangi bir PPR vakası bildirilmemiş bir işletmede bulunmalı ve bu işletme de PPR enfeksiyonundan dolayı oluşturulmuş koruma ya da gözetim bölgesi içinde yer almamalıdır.
Eğer sevke konu olan hayvanlar PPR’a karşı aşılanmamış ise, sevk tarihinden en çok 21 gün önce negatif sonuç veren PPR enfeksiyonu testinden geçmiş olmalıdır. Hayvanlar PPR aşısı ile aşılanmış ise aşılama tarihinden en az 21 gün sonra sevkine müsaade edilecektir.
Hayvanların sevkleri, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla, biyogüvenlik tedbirleri uygulanarak, resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenen belgelere (Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu, Dezenfeksiyon Belgesi, Nakil Belgesi ve aşısız hayvanlar sevk ediliyor ise laboratuvar sonuç raporu) ilave olarak Ek-3’te yer alan “Koyun Keçi Vebasından Arilik Statüsü Kazandırılması Planlanan Trakya’ya Hayvan Nakilleri Takip Formu” ile yapılacağı” belirtildi.

Diğer Haber

Şehit Yakınları ve Gazilerle Yemek Bir Araya Gelindi

Haber: Eren Varlı Erzincan’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü münasebetiyle şehit yakınları ve …

Watch Dragon ball super