19 Aralık Çarşamba , 2018

T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-İl Özel İdaresine ait Makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş servis dışı kalan araçlar ile ekipmanlarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince satış ihaleleri yapılacaktır.

2- Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV. Hariçtir.

3-İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi ayrı ayrı yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

4-İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

5-İhalesi yapılacak servis dışı araçlar ekipmanlarına ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,

d-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı  belgeler(Oda kaydı,Ticaret Sicil Gazetesi)

e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

f- Noter tasdikli imza sirküsü.

7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

SATIŞA ÇIKARILAN SERVİS DIŞI ARAÇLAR ve EKİPMALRI

  1. CİNSİ      MARKASI   MODELİ  PLAKASI       M.BEDELİ   GEÇİCİ          İHALE

NO                                                                                                  ( TL )       TEMİNATI     TARİHİ     SAATİ

1    TAKSİ             RENAULT              1993      24 DH 262      5.000,00       150,0       22.11.2017   10.30

2    OTOBÜS    BMC                            2006      24 EV 026      15.000,00     450,00     22.11.2017   10.35

3    GREYDER  MİTSUBİSHİ             1986      24 GR 86-03   50.000,00    1.500,00   22.11.2017   10.40

4    GREYDER      MİTSUBİSHİ         1986      24 GR 86-04   15.000,00    450,00      22.11.2017   10.45

5    CAT  938 F     YÜKLEYİCİ               –            24 YK 95-01    60.000,00    1.800,00   22.11.2017   10.50

6    KOMATSU    YÜKLEYİCİ     WA-320-3 24 YK 00-02         15.000,00    450,00       22.11.2017  10.55

7    KOMATSU    YÜKLEYİCİ     WA-320-3 24 YK 00-03         45.000,00    1.350,00       22.11.2017  11.00

8   CAT                  DOZER             1986              24 DZ 86-09     10.000,00    300,00           22.11.2017  11.05

(Sadece Şasesi Satılık)

9   BİTELLİ            SİLİNDİR          1994            24 SL 94-01       30.000,00    900,00           22.11.2017  11.10

(Motor Blok Patlak

Bozuk)

 

10 KAR MAKİNASI                            –              24 KR 00-02   100.000,00  3.000,00    22.11.2017   11.15

11 2500 LT     MAZOT TANKI      –         –                  600,00            18.00               22.11.2017  11.20

(Kemaliye)

12 2500 LT    MAZOT TANKI       –         –                  600,00            18.00               22.11.2017   11.25

(Kemaliye)

13 2500 LT    MAZOT TANKI       –         –                  600,00             18.00              22.11.2017   11.30

(Erzincan)

14 250 AD.    ESKİ LASTİK                –                    –                 5.000,00      150.00               22.11.2017   11.35

 

 

Basın No:12937                Yayın Tarihleri: 10.11.2017-13.11.2017

Diğer Haber

T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Müdürlüğümüz hizmetlerinde 2018 yılı için bir yıl süreyle …

Watch Dragon ball super